Back

ⓘ Dihidreksidin
Dihidreksidin
                                     

ⓘ Dihidreksidin

Dihidreksidin je umereno selektivni puni agonist dopaminskih D 1 i D 5 receptora. On je oko 10 puta selektivniji za D 1 i D 5 nego za D 2 receptor. Mada dihidreksidin ima delimičan afinitet za D 2 receptor, on ima funkcionalno selektivanu D 2 signalizaciju, iz kog razloga se ne ponaša kao D 2 agonist.

Dihidreksidin je pokazao impresivno antiparkinsonsko dejstvo u modelu na primatima, i bio je ispitivan za tretman Parkinsonove bolesti. U ranim kliničkim ispitivanjima lek je korišćen intravenozno što je dovelo do znatene hipotenzije tako da je razvoj zaustavljen. Razvoj je obnovljen kad je pokazano da su manje supkutane doze bezbedne. Tome je sledila pilot studija za šizofreniju i klinička ispitivanja s ciljem procenjivanja njegove efikasnosti u poboljšanju kognitivnog i memorijskog deficita kod šizofrenije i šizotipnog poremećaja.

Objavleno je više pregleda relevantnositi ovog jedinjenja.

                                     
  • Pergolid Dihidreksidinski derivati: 2 - OH - NPA  A - 86929  Ciladopa  Dihidreksidin Dinapsolin  Dinoksilin  Doksantrin Drugi: A - 68930  A - 77636  A - 412
  • Pergolid Dihidreksidinski derivati: 2 - OH - NPA  A - 86929  Ciladopa  Dihidreksidin Dinapsolin  Dinoksilin  Doksantrin Drugi: A - 68930  A - 77636  A - 412
  • Pergolid Dihidreksidinski derivati: 2 - OH - NPA  A - 86929  Ciladopa  Dihidreksidin Dinapsolin  Dinoksilin  Doksantrin Drugi: A - 68930  A - 77636  A - 412
  • Pergolid Dihidreksidinski derivati: 2 - OH - NPA  A - 86929  Ciladopa  Dihidreksidin Dinapsolin  Dinoksilin  Doksantrin Drugi: A - 68930  A - 77636  A - 412
  • Перголид Дихидрексидински деривати: 2 - OH - NPA  A - 86929  Циладопа  Дихидрексидин Динапсолин  Диноксилин  Доксантрин Други: A - 68930  A - 77636  A - 412
  • Pergolid Dihidreksidinski derivati: 2 - OH - NPA  A - 86929  Ciladopa  Dihidreksidin Dinapsolin  Dinoksilin  Doksantrin Drugi: A - 68930  A - 77636  A - 412
  • Pergolid Dihidreksidinski derivati: 2 - OH - NPA  A - 86929  Ciladopa  Dihidreksidin Dinapsolin  Dinoksilin  Doksantrin Drugi: A - 68930  A - 77636  A - 412
  • Pergolid Dihidreksidinski derivati: 2 - OH - NPA  A - 86929  Ciladopa  Dihidreksidin Dinapsolin  Dinoksilin  Doksantrin Drugi: A - 68930  A - 77636  A - 412
  • Pergolid Dihidreksidinski derivati: 2 - OH - NPA  A - 86929  Ciladopa  Dihidreksidin Dinapsolin  Dinoksilin  Doksantrin Drugi: A - 68930  A - 77636  A - 412
  • Pergolid Dihidreksidinski derivati: 2 - OH - NPA  A - 86929  Ciladopa  Dihidreksidin Dinapsolin  Dinoksilin  Doksantrin Drugi: A - 68930  A - 77636  A - 412

Users also searched:

...