Back

ⓘ Vedaklidin
Vedaklidin
                                     

ⓘ Vedaklidin

Vedaklidin je analgetski lek koji deluje kao mešoviti agonist-antagonist na muscarinskim acetilholinskim receptorima. On je potentan i selektivan agonist na M 1 i M 4 podtipovima, a antagonist na M 2, M 3 i M 5 podtipovima. Vedaklidin je oralno aktivan i efektivan analgetik, koji je više od tri puta potentniji od morfina. Njegove nuspojave su salivacija i tremor, koje se javljaju pri dozama koje su nekoliko puta veće od efektivne. Klinička ispitivanja su pokazala da on ima neznatan potencijal za razvoj zavisnosti ili zloupotrebu. Dalja ispitivanja s ciljem utvdivanja moguće kliničke primene u tretiranju neuropatičkog bola i olakšavanja bola uzrokovanog kancerom su u toku.