Back

ⓘ Tiotropijum
Tiotropijum
                                     

ⓘ Tiotropijum

Tiotropijum bromid je dugotrajni, 24 časovni, antiholinergijski bronhodilatator koji se koristi za kontrolu hronične opstruktivne bolesti pluća. Tiotropijum bromid kapsule za inhalaciju kopromovišu Beringer Ingelhajm i Pfizer pod imenom Spiriva. On se isto tako proizvodi i prodaje kompanija Cipla pod imenom Tiova.

                                     

1. Medicinska upotreba

Tiotropijum se koristi za održavanje tretmana hronične opstruktivne bolesti pluća koji obuhvata hronični bronhitis i emfisemu. On se ne koristi za akutne eksacerbacije.

                                     

2. Neželjeni efekti

Neželjeni efekti su uglavnom vezani za njegovo antimuskarinska dejstva. Česte nepoželjne reakcija lekova ≥1% pacijenata usled tiotropijumske terapije su: suva usta i/ili iritacija grla. U retkim slučajevima (

                                     
  • 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid WIN - 2299
  • 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid WIN - 2299
  • 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Скополамин Хиосцин Солифенацин Телензепин Тиотропијум бромид Толтеродин Трихексифенидил Трипитамин Тропатепин Тропикамид WIN - 2299
  • 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid WIN - 2299
  • 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid WIN - 2299
  • 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid WIN - 2299
  • 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid WIN - 2299
  • 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid WIN - 2299
  • 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Скополамин Хиосцин Солифенацин Телензепин Тиотропијум бромид Толтеродин Трихексифенидил Трипитамин Тропатепин Тропикамид WIN - 2299

Users also searched:

...