Back

ⓘ Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge
                                     

ⓘ Medunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge

Medunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge je osnovano zbog potrebe da se objedine, podstiču i usmeravaju naučno istraživačke aktivnosti u oblasti joge.

Inicijator, osnivač i predsednik naučnog društva je prof. dr Predrag Nikić – medunarodni Majstor joge, profesor Medunarodne Joga Akademije, univerzitetski profesor, predsednik Joga Saveza Srbije i Medunarodni savetnik Svetskog joga saveta Internacionalne joga federacije.

                                     

1. Ciljevi

Medunarodno društvo je naučna ustanova za interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge i pružanje naučnih usluga, okuplja naučne radnike koji praktikuju i istražuju efekte praktikovanja joge u različitim naučnim disciplinama. Cilj ove institucije je sprovodenje naučno istraživačkog rada ali i afirmacija rezultata sprovedenih naučnih istraživanja, povezivanje rezultata iz različitih naučnih disciplina u jedinstvenu bazu podataka, saradnja sa drugim naučnim institucijama i medijima.

                                     

2. Naučno istraživački rad u oblasti joge

Medunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge upućuje instruktore joge na izučavanje naučne i stručne literature o jogi podstičući ih da se uključe u naučna istraživanja efekata joga prakse. Svim članovima Joga Saveza Srbije omogućeno je direktno uključenje u naučno-istraživačke aktivnosti Medunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge kao i pristup naučnoj literaturi o jogi.

                                     

3. Naučna konferencija o jogi

U saradnji sa Joga Savezom Srbije i Medunarodnim joga akademskim centrom, Medunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge svake godine, u avgustu mesecu organizuje Medunarodnu interdisciplinarnu naučnu konferenciju o jogi koja se održava u Kongresnom centru Sava. Ona okuplja najveće svetske naučne autoritete koji izučavaju fenomene praktikovanja joge u različitim naučnim oblastima.

                                     

4. Naučni joga časopis

Medunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge u saradnji sa Medunarodnom Akademijom za školovanje instruktora joge i Joga Savezom Srbije izdaje naučni joga časopis: Smisao, koji prezentuje odabrane rezultate naučnih istraživanja na polju joge.

                                     

5. Akreditacija programa

Medunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge je kao naučna institucija učestvovala u pripremi i akreditaciji programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije iz decembra 2010. i marta 2011. godine. Akreditovani su sledeći programi: Kurs obuke za instruktora joge, Joga tehnike kao pomoć u povećanju spremnosti na stres, Joga tehnike kao pomoć u prevazilaženju hipertenzije, Joga tehnike kao pomoć u povećanju spremnosti na stres kod menadžera, Joga u primeni – medunarodni simpozijum prve kategorije.

                                     

6. Medunarodni joga kampovi

Medunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge je kao naučna institucija učestvovala u pripremi programa za kontinuiranu stručnu edukaciju instruktora i Učitelja joge. U saradnji sa Joga Savezom Srbije dva puta godišnje organizuje Medunarodni joga kamp letnji i jesenji na kojem se instruktori iz joga centara iz Srbije i drugih zemalja stručno usavršavaju joga metodama.

                                     

7. Medunarodna saradnja

Medunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Joga Savez Srbije i Medunarodna Joga Akademija ostvaruju saradnju sa istaknutim medunarodnim naučnim i obrazovnim ustanovama u oblasti joge. Potpisani su sporazumi o naučno-tehničkoj saradnji sa Patanjdali institutom iz Haridvara u Indiji, sa Kaivaljadama institutom iz Pune u Indiji i sa Univerzitetom Vivekananda iz Bangalora u Indiji i Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Članovi Naučnog veća su naučni istraživači i profesori univerziteta iz celog sveta.

                                     

8. Naučni odbor

Naučni odbor Društva čine najuglednija naučnoistraživačka imena iz sveta joga teorije i prakse. Društvo pruža podršku studentima i doktorandima u sticanju naučnih zvanja a koja tretiraju oblast joge. Društvo je savremena naučno-istraživačka ustanova koja u svom sastavu ima sve neophodne kapacitete za bavljenje ovom delatnošću, kadrovski obezbeden sa, trenutno, 24 doktora nauka iz različitih oblasti sa sigurnom perspektivom da se u najskorije vreme taj broj znatno uveća u cilju sprovodenja aktivnosti iz delokruga rada Društva. Društvo aktivno saraduje sa Indijskim kulturnim centrom koji ima sedište u Beogradu.

Users also searched:

...