Back

ⓘ Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву
                                     

ⓘ Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Основан 14. октобра 1993. године, одлуком Народне скупштине Републике Српске Службени гласник Републике Српске, број 12/93, односно 15. октобра 1993. одлуком тадашњег Министарства образовања, науке и културе Републике Српске број УП-1-02-1333/93. Факултет баштини традицију Медицинског факултета у Сарајеву, чији су професори напустили Сарајево 1992. и у тадашњем Србињу наставили рад. Започео је са радом на дан оснивања 15. октобра 1993. када је отпочела прва школска година 1993/94. са шездесет 60 уписаних студената. Упоредо са овим активностима донесен је наставни план и програм, извршен избор првих наставника и сарадника и именован је вршилац дужности декана, припремљен Статут и извршен избор првог Савјета факултета. Први декан је био Бориша Старовић. Тренутно постоје четири студијска програма: медицина, стоматологија, здравствена њега и дефектологија. Садашњи декан је проф. др Вељко Марић. Неки од професора су: Мирко Шошић, Дренка Шећеров-Зечевић и други.

                                     

1. Додипломске студије

Од академске шк.2007/2008год. на Факултету су организовани студијски програми:

Медицина - 498 студената; Стоматологија - 342 студента; Специјална едукација и рехабилитација - 144 студента; Здравствена њега - 153 студента

Факултет тренутно похађа 1137 студената. До данас, 28% студената Медицинског факултета има просјечну оцјену већу од 8.0.

                                     

2. Постдипломске студије

Почевши од школске 2000/01. године на постдипломске магистарске студије уписано је 104 студената. Магистарску тезу одбранило 9 магистранта, од чега 8 запослених на Универзитету или наставној бази Медицинског факултета. Докторску дисертацију одбранило 13 докторанада од чега је 6 запослено на Универзитету или наставној бази Медицинског факултета. На специјалистичке студије, из различитих грана медицине, на Медицински факултет у Фочи су од 2002. године уписана 104 специјализанта, а специјалистички испит је положило 20 кандидата.

Users also searched:

...