Back

ⓘ Telenzepin
Telenzepin
                                     

ⓘ Telenzepin

Telenzepin je antiholinergik ili simpatolitik koji se koristi za treatman peptičkih čireva. Telenzepin je atropizomeran, i.e. molekul ima stereogenu C–N-osu u neutralnom vodenom rastvoru. Njegov poluživot racemizacije je oko 1000 godina. Enantiomeri su bili razdvojeni. -izomer je oko 500-puta aktivniji od -izomera na muskarinskim receptorima u cerebalnom korteksu pacova.

                                     
 • Basis of Therapeutics 10. изд. New York: McGraw - Hill. ISBN 0071354697. doi: 10.1036 0071422803. Brotizolam Klotiazepam Etizolam Olanzapin Telenzepin
 • oksibutinin ipratropijum mamba toksin muskarinski toksin 7 MT7 pirenzepin telenzepin Ovaj receptor je kodiran humanim genom CHRM1. On se nalazi na 11q13. Muskarinski
 • dicikloverin tolterodin oksibutinin ipratropijum mambin toksin MT7 pirenzepin telenzepin M2 CHRM2 spora brzina srca redukuje kontraktilne sile atrijuma redukuje
 • 213 SCH - 57, 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid
 • 213 SCH - 57, 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid
 • 213 SCH - 57, 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid
 • 213 SCH - 57, 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid
 • 213 SCH - 57, 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid
 • 213 SCH - 57, 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid
 • 213 SCH - 57, 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid
 • 213 SCH - 57, 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid
 • 213 SCH - 57, 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Скополамин Хиосцин Солифенацин Телензепин Тиотропијум бромид Толтеродин Трихексифенидил Трипитамин Тропатепин Тропикамид
 • 213 SCH - 57, 790 SCH - 72, 788 SCH - 217, 443 Skopolamin Hioscin Solifenacin Telenzepin Tiotropijum bromid Tolterodin Triheksifenidil Tripitamin Tropatepin Tropikamid