Back

ⓘ Selenat
Selenat
                                     

ⓘ Selenat

Selenat je jon SeO 4 2–. Selenati su analogni sulfatima i imaju slične hemijske osobine. Oni su visoko rastvorni u vodenim rastvorima na sobnoj temperaturi.

Selenat se može redukovati do selenita ili selena.

U jako kiselim uslovima se formira vodonik selenatni jon, HSeO 4 –.