Back

ⓘ Стишљивост флуида
Стишљивост флуида
                                     

ⓘ Стишљивост флуида

Стишљив флуид је флуид код кога су еластичне силе доминантне, па због тога долази до промене запремине, по чему се разликује од нестишљивог флуида код кога је запремина непроменљива. Овај модел се примењује у динамици гасова.

Нестишљив флуид:

dm=ρdV=const., dV 1 =dV 2 =dV=const. → ρ 1 =ρ 2 =ρ=const.

Стишљив флуид:

dm=ρdV=const., dV 1 ≠dV 2 → ρ 1 ≠ρ 2 → ρ≠const. Напомена 1 При великим променама притиска хидраулички удар, подводна експлозија нестишљиви флуиди се понашају као стишљиви. Напомена 2 При спором, лаганом струјању гаса када су промене притиска мале гас се понаша приближно као нестишљив флуид.
                                     

1. Квантитативни опис стишљивости

Густина ρ = ρx,y,z,t је величина стања и зависи од друге две величине стања - притиска p и температуре T.

Коефицијент стишљивости је релативна промена запремине флуидног делића по јединичној промени притиска јединица у СИ систему је Pa −1:

s = ∂ d V ∂ p 1 d V ⇐ ⇒ d p > 0 d V < 0 d p < 0 d V > 0 {\displaystyle s={\frac {\partial \mathbf {dV} }{\partial \mathbf {p} }}{\frac {1}{dV}}\Leftarrow \Rightarrow {\begin{matrix}dp> 0&ddV
                                     
  • већу стишљивост од течности. Слични су по великој покретљивости делића течности и гасова и великој слободи кретања њихових молекула. Крв је флуид течног
  • deformaciji smicanja. Modul smicanja je deo derivacije viskoznosti. Modul stišljivosti K opisuje volumetrijsku elastičnost, ili tendenciju objekta da se deformiše
  • moduli elastičnosti, kao što je Jangov modul, modul smicanja i modul stišljivosti svi od kojih su mere svojstvenih elastičnih karakteristika materijala
  • методе визуелизације струјања за поглед у физикалност процеса у механици флуида термодинамици, топлотним машинама, аероинжењерству, медицини и многим другим
  • даљем развоју совјетских и америчких авиона. Преузимање аксијалног протока флуида кроз мотор, огледа се у чињеници да су практично већина првих послератних
  • захтева да буде хемијски неутрално, незапаљиво и са што је могуће мањом стишљивошћу Те захтеве најбоље испуњавају минерална уља. Хидраулички систем авиона

Users also searched:

...