Back

ⓘ Accusatīvus cum infinitīvo
                                     

ⓘ Accusatīvus cum infinitīvo

Accusatīvus cum infinitīvo је латинска конструкција коју чине verbum regens активног значења, субјекат у акузативу и предикат у инфинитиву. На српски језик се преводи зависно-исказном реченицом на тај начин што се акузатив преводи субјектом, а инфинитив личним глаголским обликом у времену и стању у коме се налази инфинитив латинског глагола.

  • Ако је предикат у инфинитиву презента, радња је истовремена са радњом главног глагола.
  • Ако је предикат у инфинитиву футура, онда се радња дешава после радње главног глагола.
  • Ако је предикат у инфинитиву перфекта, радња се десила пре радње главног глагола.

Пример када је предикат у инфинитиву презента:

Video Marcum legere.

  • Video - главни глагол
  • legere - предикат у инфинитиву
  • Marcum - субјекат у акузативу

Видим Марка како чита.

Превод: Пример када је предикат у инфинитиву перфекта:

Serbliam cisalpinam in quatuor partes tributam fuisse Porphyrogenitus cap. 30 docet.

  • fuisse - предикат у инфинитиву
  • Serbliam cisalpinam - субјекат у акузативу
  • docet - главни глагол

Превод: Порфирогенит у 30. поглављу обавештава да је овострана Србија била подељена на четири дела.

Users also searched:

...