Back

ⓘ Хомоним
                                     

ⓘ Хомоним

Хомоними су речи које се исто пишу и изговарају, а имају различито значење.

Примери:

горе - прилог, горе - глагол горети у 3. лицу множине презента,

лук - поврће, лук - полукруг,

град - временска непогода, град - насељено место,

скуп - математички појам елемената, скуп - придев супротно од јефтин,

седам - број у математици, седам - глагол седати у 1. лицу једнине,

када - прилог за време, када - посуда за купање, именица,

кос - придев у значењу нагнут, кос - врста птице, именица,

четвртак - ђак четвртог разреда, четвртак - четврти по реду дан у недељи,

петак - ђак петог разреда, петак - пети дан по реду у недељи,

радио - врста музичког уређаја, радио - радни глаголски придев глагола радити,

пролеће - прво по реду годишње доба, пролеће - глагол пролетати у 3. лицу једнине,

машина - предмет који пере веш или судове, именица, Машина - присвојни придев направљен од Маша,

сто - број у математици, сто - део намештаја,

право - студијски програм, право - у смислу: имати право, бити у праву, право - синоним за равно ићи право, право - синоним за стварно право име, право стање,

крај - предлог у значењу поред, крај - део града, завршетак, именица,

лане - младунче кошуте и јелена или срне и срндаћа, лане - прилог у значењу прошле године,

Медаковић - презиме, Медаковић - насеље у Београду,

вучић - мали вук, Вучић - презиме,

калуђерица - именица у значењу монахиња, Калуђерица - насеље у Гроцкој,

половина - разломак, Половина - презиме,

језик - говорни орган, језик - систем гласова,

Божић - презиме, Божић - празник,

купити - прикупљати, купити - куповати,

сала - множина од сало, сала - дворана,

дуга - природна појава после кише, дуга - придев дуг у женском роду,

села - радни глаголски придев глагола сести у женском роду, села - множина од село,

зора - свитање, Зора - женско име;

драгана - придев у значењу драга, Драгана - женско име;