Back

ⓘ Лична права
                                               

Црква Светог Петра у Београду

Црква Светог Петра апостолског је католичка црква под јурисдикцијом Београдске надбискупије. Налази се на адреси Македонска 23, Градска општина Стари Град. Жупа Светог Петра апостола основана је 1930. године. Зграда цркве је на садашњем месту саграђена 1933. године.

                                               

Александар Закатов

Александар Николајевич Закатов је руски историчар, архивиста и публициста, кандидат историјских наука, доцент Московског државног универзитета геодезије и картографије, члан Научног савета Руске академије наука за изучавање и чување културног и природног наслеђа, члан Савеза писаца Русије и Руског савеза писаца. Обавља дужности личног секретара Императорског дома Романових и директора Канцеларије старешине Руског императорског дома велике кнегиње Марије Владимировне.

                                               

Омладински радник

Омладински радник је стручно лице, ангажовано у организацијама цивилног друштва, институцијама и локалној самоуправи, које спроводи активности омладинског рада, а чије су компетенције дефинисане стандардима занимања у области омладинског рада. Компетенције се могу стећи кроз формално, информално, и великим делом неформално образовање. Од 2019. године омладински/а радник/ца се налази у Јединственом кодексу шифара за евиденцију Националне службе за запошљавање, под шифром 3412.03.

                                               

Џејми Рос

Џејми Рос је измишљени лик тв драме Ред и закон који је створио Рене Балкер, а тумачила Кери Лоувел од 1996. до 1998. године. Она се такође појавила у кратком огранку серије Ред и закон: Суђење пред поротом и у то време је постала судиница. Појавила се у 52 епизоде.

                                               

Foreshadow

Foreshadow, познат и као L1 Terminal Fault направљен од стране Intel-а, је рањивост која погађа савремене микропроцесоре коју су два независна тима истраживача први пут открила у јануару 2018. године, али је јавности први пут обелодањена 14. августа 2018. године. Рањивост је напад спекулативног извршавања на Интелове процесоре који може резултовати откривањем осетљивих информација складиштених у личним рачунарима и облацима независних произвођача. Постоје две верзије: прва верзија циља податке из SGX енклава ; и друга верзија циља навиртуелне машине, хипервизоре, меморију језгра оперативно ...

                                               

Аугустинас Волдемарас

Аугустинас Волдемарас био је литванска националистичка политичка личност. Кратко је служио као први премијер земље 1918. године и наставио је да буде министар спољних послова до 1920. године, представљајући новонасталу литванску државу на Версајској мировној конференцији и Друштву народа. После извесног времена у академској заједници, Волдемарас се вратио у политику 1926. године, када је изабран у Трећи парламент. Незадовољан левичарском владом председника Казиса Гринијуса, Волдемарас и његов колега националиста Антанас Сметона подржали су војни пуч у децембру 1926. и он је постављен за пр ...

                                               

Bari Bonds

Bari Lamar Bonds je bivši američki profesionalni bejzbol igrač koji je igrao na poziciji levi poljar. Proveo je 22 sezone u Glavnoj ligi bejzbola igrajući za Pitsburg pajratse i San Francisko džajanse. Za svoj uspehe nagraden je rokordno sedam puta sa nagradom Nacionalne lige za Najkorisnijeg igrača. Takode je dobio osam nagrada Zlatna rukavica, rekornih dvanaest nagrada Silver Slugger i 14 Ol star selekcija. Zahvaljujuću svojim sportskim uspesima, Bari Bonds se smatra za jednim od najvećih bejzbol igrača svih vremena. Bari je nosilac mnogobrojnih rekorda u Glavnoj ligi bejzbola. Aktuelni ...

                                     

ⓘ Лична права

Лична права представљају део грађанских права којима се човеку и грађанину обезбеђује његова приватна личност. Циљ ових права је да, у складу са западноевропском цивилизацијом и традицијом, обезбеде у демократском друштву улогу сваком појединцу који се формира као личност и стиче политички субјективитет као грађанин.

Лична права могу бити:

 • Спољашња - кад се њима штити физичка неповредивост човека међу којима су право на живот, неповредивост стана, слобода кретања и настањивања и
 • Унутрашња - кад се њима штити унутрашња неповредивост човека међу којима су слобода савести и вероисповести, слобода изражавања националне припадности, слобода науке и уметности.

Уставне гарантије које појединац има према, пре свега судској и управној власти, су тројаке. То су гарантије:

 • у вези с кажњавањем за кажњива дела и изрицањем осуда и казни.
 • у вези с лишењем слободе,
 • поштовања људске личности и њених права у кривичном и другим правним поступцима,

Побројане уставне гарантије штите личну слободу човека од управне и судске власти. Оне, узете заједно, чине систем уставних гарантија једног својеврсног habeas corpus act-a.

Неповредивост човекове личности зајемчена је и посебним личним правима чији је уживалац грађанин, у која улазе: лична слобода, право на живот, слобода кретања и настањивања, слобода савести и вероисповести, слобода изражавања националне припадности, слобода науке и уметности. Сва ова права, слободе и неповредивости зајемчени појединцу обухватају се општим појмом личне слободе. Сви они значе слободу од државне власти, па се због тога и називају "слободе" или "неповредивости".

У основи, будући заштитног карактера, лична права припадају типу пасивних права чија је суштина у слободи од нечег. Таквом слободом она омогућују човеку да сачува и изрази своју приватну личност. Сва лична права представљају ограничења за државну власт. Та ограничења тичу се или управне или законодавне власти, а ређе и судске власти. Она се углавном највише односе на управну власт, па је и њихов главни циљ да појединцу обезбеде закониту управу, онакву каква постоји у правној држави, где управни органи не врше државну власт самовољно, него по напред постављеним правилима.

                                     

1. Личне слободе

 • Право на живот значи да је људски живот неприкосновен. Право на живот је апсолутно у државама у којима нема смртне казне. У вези са овим правом је и забрана клонирања људских бића.
 • Право на правну личност обухвата право на правну и пословну способност и на избор и коришћење личног имена. Тако, свако лице има правну способност, а пунолетством лице стиче и способност да самостално одлучује о својим правима и обавезама. Избор и коришћење личног имена и имена своје деце слободни су.
 • Слобода изражавања националне припадности обухвата слободу изражавања националне културе и слободу употребе свог језика и писма. Такође укључује и слободу од изражавања овакве припадности.
 • Слобода кретања и настањивања подразумева слободу кретања и настањивања грађана на целој територији државе без икаквих ограничења, осим оних установљених Уставом. Нико грађанима не може ограничити кретање на тој територији, нити их може иселити из једног места против њихове воље, односно принудити их да бораве у једном месту против своје воље. Слобода кретања и настањивања обухвата и право грађана да напусте земљу и да се њу врате што представља тзв. право на пасош. Не сматра се да су ограничења ове слободе саобраћајни прописи о кретању људи и возила.
 • Неповредивост тајне писама значи да нико, укључив и власт, не сме отварати приватна писма, нити се упознавати са садржином других средстава општења, осим лица којима су они упућени. Од ове неповредивости се може, међутим, одступити само на одређено време и то на основу одлуке суда из законом прописаних разлога.
 • Неповредивост интегритета човека обухвата неповредивост физичког и психичког интегритета човека, његове приватности и личних права. Она значи да је људско достојанство неприкосновено и да су сви дужни да га поштују и штите. У складу с тим "свако има право на слободан развој личности под условом да се тиме не крше права других зајемчена Уставом".
 • Неповредивост стана првенствено значи да нико, укључив и власт, не може преко воље држаоца стана ући у његов стан, нити у њему вршити претрес. За тако нешто је потребно да буду испуњене Уставом или законом предвиђене формалности.
 • Лична слобода значи, у ствари, право на личну безбедност па у извесној мери одговара англосаксонском праву habeas corpus. Та слобода даље значи да нико не може бити лишен слободе нити притворен, осим у случајевима и по поступку који су утврђени законом. Лична слобода ујамчена је према судској и управној власти, али не и према законодавној власти, пошто је лишење слободе допуштено у свим случајевима које је закон предвидео.
 • Право на заштиту података о личности је само додатна гарантија неповредивости интегритета човека. Прикупљање, обрада, коришћење и заштита података о личности уређују се законом.
 • Слобода савести и вероисповести постављена је на основама тзв. канцел параграфа Kanzelparagraph и обухвата слободу јавног исповедања вере и вршење верских обреда, као приватне ствари човека, као и слободу стварања верских удружења. Нико не може бити ослобођен од својих грађанских дужности и обавеза позивајући се на прописе своје вере. Канцел параграф је забрањивао свештеним лицима да држећи проповеди са предикаонице изражавају мишљење о нецрквеним питањима. Слобода савести је слобода уверења и моралних представа, што укључује и слободу да се верује или не верује у постојање Бога.
 • Слобода науке и уметности састоји се од слободе стварања и објављивања научних и уметничких дела и гарантовања ауторских права носиоцима ових духовних производа тј. моралних и материјалних права њиховим ствараоцима у складу са законом.
                                     

2. Извори

 • Устав Републике Србије
 • Стојановић, Драган М., Основна права човека, Ниш, 1989.
 • Kelsen, Hans, La garantie judictionnelle de la constitution, Paris, 1928.
 • Марковић, Ратко, Уставно право, Четрнаесто осавремењено издање, Београд, 2010.
                                     
 • Права на одбрану су прерогативи које човек поседује како би могао да се брани током суђења. Права одбране се користе током фазе истраге и у фази пресуде
 • или не постоји, а у стварности је супротно. Примањена на област уговорног права заблуда је нетачна представа о правним чињеницама релевантним за пуноважност
 • Неповредивост стана једно је од основних личних права човека и грађанина које штити интимност приватног и породичног живота, кућни мир и домицил сваког
 • Грађанске слободе обухватају основна права загарантована сваком грађанину право на живот, самоодбрану, праведно суђење, личну имовину, слободу говора, вере
 • да радим што ми је воља није концепт савременог својинског права Традиционално, права и обавезе подразумевају: контролу употребе имовине корист од
 • Vladavina prava je osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotudivim ljudskim pravima Vladavina prava se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima
 • језичке разноликости, права деце и старијих особа. Четврти наслов солидарност покрива социјална и радничка права укључујући право на поштене услове рада
 • Jezička prava obuhvataju ljudska i gradanska prava koja se tiču korišćenja jezika u privatnom i javnom prostoru. Pravo na jezik je fundamentalno za lični i

Users also searched:

...
...
...