Back

ⓘ Категорија:Биологија развића
                                               

Акрозом

Акрозом је органела која се налази у предњем делу сперматозоида и служи за његову интеракцију са јајном ћелијом приликом оплођења. Настаје од Голџијевог апарата током спермиогенезе када се сперматиде трансформишу у сперматозоиде. Акрозом човека садржи хидролитичке ензиме као што су: неурамидаза хијалуронидаза кисела фосфатаза проакрозин/акрозин и др. естераза Приликом оплођења када сперматозоид акрозомом додирне примарну опну јајне ћелије долази до акрозомске реакције у току које се ови ензими излучују процесом егзоцитозе. Акрозомском рекацијом постижу се важне функције које одређују спосо ...

                                               

Близанац

Близанци представљају два ембриона која се у телу мајке истовремено развијају и роде се непосредно један после другог. Ако се ради о три, четири или више ембриона онда су у питању тројке, четворке, петорке итд. Код човека, а и осталих сисара, разликују се: двојајчани или фратернални, дизиготни, бигерминални близанци и једнојајчани, који се називају још и идентични, монозиготни, моногерминални.

                                               

Браздање

Браздање је серија митотичких деоба зигота без раста новостворених ћелија. Браздањем се једна једина ћелија, оплођена јајна ћелија, трансформише у вишећелијски ембрион. Облик структуре се у току браздања не мења, а његов резултат је образовање бластуле. Зигот се прво дели усправном деобном равни на 2 ћелије, затим се оне поново усправном равни нормалном на претходну поделе на 4 ћелије. Трећа деобна раван је хоризонтална и паралелна екватору јајета. Резултат ове прве три деобе је 8 ћелија при чему су 4 смештене на анималном, а 4 на вегетативном полу. Ћелије које настају браздањем називају с ...

                                               

Гаметогенеза

Гаметогенеза је назив за процес у којем се формирају полне ћелије. Процес формирања мушких полних ћелија назива се сперматогенеза, а женских – оогенеза или овогенеза. Сперматогенеза се одиграва у семеним каналићима мушких полних жлезда – тестиса, а оогенеза у јајницима. Гаметогенеза пролази кроз три фазе: размножавање пролиферација сазревање. раст

                                               

Гаструлација

Гаструлација је процес којим се од једнослојне бластуле образује прво двослојна, а затим и трослојна гаструла. После образовања бластуле долази до снажних покрета ћелијских маса којима се, први пут од почетка развића, мења лоптаст облик ембриона. Ти покрети ћелијских маса доводе до образовања гаструле. Слојеви гаструле добијају назив клицини листићи и представљају основу од које ће настати сви органи како ембриона тако и одрасле јединке.

                                               

Диференцијација (биологија)

Диференцијација је процес у току онтогенетског развића којим се ћелије или њихове групе мењају морфолошки и физиолошки чиме се специјализују за обављање одређене функције. Дешава се искључиво у живим системима и њиме се постиже разноврсност облика, структуре и функције. Иницијалне ћелије су ембрионалне или меристемске ћелије, а ћелије које настају од њих су најчешће сложеније и са смањеном способношћу деобе. Како процес диференцијације одмиче и ћелија се приближава завршном, адултном облику она губи многе опште особине међу којима и способност деобе и постаје уско специјализована. Сваки ор ...

                                     

ⓘ Биологија развића

  • њиховог развића је већ био предодређен тако да оне дају онај део који би образовале и да нису раздвојене. Када је у питању недетерминисано развиће тада
  • Бластула представља стадијум у развићу ембриона. Ембрион је у том стадијуму облика шупље лопте која има зид изграђен од епителијалних ћелија. Процес образовања
  • долази до промене облика тела нпр. облик тела пуноглавца и одрасле жабе развића нових органа које адулт има, а ларва није имала нпр. жаба има удове, а
  • долази до снажних покрета ћелијских маса којима се, први пут од почетка развића мења лоптаст облик ембриона. Ти покрети ћелијских маса морфогенетски
  • Ембриологија је грана биологије која проучава морфолошке и функционалне особине најранијих ступњева индивидуалног развића почев од оплођења па све до
  • Pokrivene oblasti obuhvataju molekularnu biologiju citologiju, sistemsku biologiju izvorne ćelije, biologiju razvića genetiku i genomiku, proteomiku, instraživanja
  • Генерација је период развића организма од образовања зигота до стицања полне зрелости када тај организам постаје способан да даје потомство. Bionet škola
  • ponašanja Evoluciona biologija izučavanje porekla i primena vrsta tokom vremena Evoluciona biologija razvića izučavanje evolucionog razvića uključujući molekularnu
  • fenotip randomno dodelen tokom razvića Polazna definicija, sama po sebi, dopušta da se termin polimorfizam u biologiji može odnositi na svaku pojavu ili

Users also searched:

...