Back

ⓘ Karbanjon
                                     

ⓘ Karbanjon

Karbanjon je anjon kod koga ugljenik ima nepodeljeni elektronski par i nosi negativno naelektrisanje, obično sa tri supstituenta za totalom od osam valentnih elektrona. Karbanjon postoji u trigonalnoj piramidalnoj geometriji. Formalno karbanjon je konjugovana baza ugljekove kiseline.

R 3 C-H + B − → R 3 C − + H-B

gde B označava bazu. Karbanjon je jedan od nekoliko reaktivnih intermedijara u organskoj hemiji.

                                     
  • kiseo, on toleriše relativno jake baze i kao takav se koristi u studijama karbanjona pKa vrednosti u odsustvu vode mere C - H, O - H, S - H i N - H kiselosti za
  • jedinjenja. Njihov tretman jakim bazama može da proizvede enolate ili karbanjone koji se često koriste u organskoj sintezi. Primeri takvih reakcija su
  • naelektrisane strukture: pozitivno naelektrisane karbokatjone ili negativn karbanjone Karbokatjoni se često nazivaju - um. Primeri su tropilijum i trifenilmetil
  • је хидроксид нуклеофил. С њим реагују и други нуклеофили. На пример, карбанјон који се добија из Григнардовог реагенса и органолитијумских једињења реагује
  • једињења комбиновањем са слабим киселинма. Детаљније: Супербаза Соли карбањона амиди и хидриди из групе 1 могу да буду још јаче базе услед екстремне
  • enolata deprotonacija α - C - atoma. Enolatni anjon, ispoljava rezonancu. Levo je karbanjon Inter - konverzija izmedu enolata i enola protonacija enolata.

Users also searched:

...