Back

ⓘ Категорија:Стехиометрија
                                               

Стехиометрија

Стехиометријски односи су квантитативни односи који следе из хемијских формула или хемијских једначина. У складу са тим сва израчунавања у вези са хемијским формулама или једначинама називају се стехиометријски односи. Стехиометрија је утемељена на закону одржања масе, где је укупна маса реагенаса једнака укупној маси производа. То значи да се односи између количине реагенаса и производа обично понашају као односи позитивних целих бројева. То истовремено говори да ако су познати износи одвојених реагенаса, онда се може израчунати и износ производа. Сагласно томе, ако је позната количина је ...

                                     

ⓘ Стехиометрија

  • формулама или једначинама називају се стехиометријски односи стехиометрија Стехиометрија је утемељена на закону одржања масе, где је укупна маса реагенаса
  • наелектрисање мора бити присутно на обе стране уравнотежене једначине. стехиометрија хемијско мерење: учење о пропорцији IUPAC. Compendium of Chemical Terminology
  • халогенацији, и њен резултат је уклањање халогена из молекула. Пут и стехиометрија халогенације су зависни од структурних својстава и функционалних група
  • B i C. Najjednostavniji slučaj je kad formirani kompleksi imaju 1: 1 stehiometriju Onda se te dve interakcije mogu karakterisati konstantama ravnoteže
  • veličini izmedu molekula i čvrste mase. Klusteri se javljaju u raznim stehiometrijama i nuklearnostima. Na primer, atomi ugljenika i bora formiraju fulerenske
  • закону сталних односа маса, у којем је први пут употребио и термин стехиометрија у значењу уметности хемијских мера, која мора да се бави законима према
  • Мономери који учествују у кондензацијској полимеризацији имају другачију стехиометрију од мономера који учествују у адиционој полимеризацији: Остале класификације
  • постаје 1879. Највише је тада радио у пољу физичке хемије, односно на стехиометрији и термодинамици, као и на евапорацији и дисоцијацији. Наследио је Александра
  • Геј - Лисаков закон ће Авогадро употребити да би 1811. дао Авогадров закон који, са Геј - Лисаковим, чини основу гасне стехиометрије Геј - Лисаков закон