Back

ⓘ Категорија:Теорије
                                               

Абиогенеза

Абиогенеза је хипотеза настанка живог света од неживе материје. Обухвата неколико основних схватања: процес абиогенезе је могућ и у савременим екосистемима, али да настале организме брзо униште боље прилагођени. абиогенезом су могли настати само најпростији једноћелијски организми; абиогенезом су могли настати и сложенији, вишећелијски организми; Сматра се да се процес абиогенезе десио на земљи пре 3.8-4.1 милијарди година. Процеси абиогенезе се вештачки производе у лабораторијским условима кроз комбинацију разних експеримената и екстраполације особина "савремених" организама. Тиме се наст ...

                                               

Teorija

Teorija, u filozofiji, predstavlja apstraktno, uopšteno znanje o nekom problemu koje je rezultat traganja za istinom. U empirijskim naukama, sistem medusobno povezanih i uskladenih tvrdnji koji nastaje sažimanjem i generalizacijom nizova parcijalnih empirijskih nalaza, kao i smisaonom integracijom većeg broja proverenih činjenica, hipoteza i zakona koji se odnose na jednu oblast stvarnosti. Teorija je kontemplativni i racionalni tip apstraktnog ili uopštavajućeg razmišljanja o nekoj pojavi, ili rezultatima takvog razmišljanja. Proces kontemplativnog i racionalnog razmišljanja često je pove ...

                                     

ⓘ Теорије

  • описивања заједничких доприноса обе теорије тј. теорије друштвеног идентитета и теорије личне - категоризације. Теорија друштвеног идентитета говори да понашање
  • нове технологије. Теорија инсистира на томе да се традиционална друштва развијају прихватањем модернијих доктрина. Заговорници теорије модернизације тврде
  • Биолошке теорије старења имају за циљ да објасне узроке и механизме старења на нивоу ћелије, органа и организма као целине. Већина савремених теорија биолошког
  • У социологији, социолошке теорије су изјаве о томе како и зашто су одређене чињенице повезане. Ове теорије варирају од прецизних описа јединствених социјалних
  • може логички бити изведена предикатским рачуном из аксиома теорије скупова. Оба аспекта теорије скупова, као математичке науке о бесконачном и као основе
  • релативност или општа теорија релативности ОТР је геометријска теорија гравитације коју је Алберт Ајнштајн објавио у чланку Основе опште теорије релативности
  • Specijalna teorija relativnosti STR je fizička teorija koju je 1905. godine formulisao nemački fizičar Albert Ajnštajn. Te godine je u nemačkom naučnom
  • дескриптивна теорија скупова. Да би се могао у потпуности разумети овај чланак, потребно је прво прочитати чланке Основе теорије скупова и Теорија скупова
  • U hemiji, molekularna orbitalna MO teorija je metod za odredivanje molekularne strukture u kome elektroni nisu dodeljeni individualnim vezama izmedu
  • Теорије киселина и база представљају скуп научних теорија које описују особине и помажу у класификовању две важне класе једињења: киселина и база. Прву

Users also searched:

...