Back

ⓘ Категорија:Хемија животне средине
                                               

Кисела киша

Кисела киша је киша или било која друга падавина загађена сумпор диоксидом, азотним оксидима и другим хемијским једињењима. Док је уобичајена pH вредност кише око 5.5, pH вредност киселе кише је између 4 и 4.5. То значи да она садржи отприлике 40 пута више киселине од обичних падавина. То може имати штетне ефекте на биљке, водене животиње и инфраструктуру. Киселе кише настају емисијама сумпор-диоксида и азот-оксида, који реагују с молекулима воде у атмосфери и стварају киселине. Неке владе су вршиле напоре од 1970-их да се смањи испуштање сумпор-диоксида и азот-оксида у атмосферу, и та нас ...

                                               

Напон паре

Напон паре - је притисак паре изнад течности. Молекул на површини течности може у судару сам молекулом из унутрашњости да добије компоненту брзине нормалну на површину течности и да се тако откине са површине. То је добро познати процес испаравања. Дакле, изнад сваке течности постоји известан број молекула у гасној фази који образују пару. Као и сваки други гас, пара на датим условима врши одређени притисак што зовемо напон паре. На исти начин на који молекули напуштају површину течности, могу њу да се врате. Дакле, молекул услед топлотног кретања удара површину течности и постоји коначна ...

                                               

Озон

Озон је троатомски молекул који се састоји од три атома кисеоника. Озон је алотропска модификација кисеоника која је много нестабилнија од уобичајеног двоатомског облика, O 2. На стандардним условима озон је плавичасти гас који на температури испод -112 °C прелази у тамноплаву течност која даље испод -193 °C прелази у тамноплави лед. O 3 је општеприсутан у Земљиној атмосфери. Премда је количина озона у атмосфери релативно мала, његова важност за живот на Земљи је огромна. У Земљиној је атмосфери смјештен у стратосфери на висини од 20 до 50 km изнад површине Земље. Озон у горњим слојевима а ...

                                               

Хемијска потреба кисеоника

У хемији животне средине, хемијска потреба кисеоника је индикативна мера количине кисеоника која се потроши при реакцијама у датом раствору. Обично се изражава као маса потрошеног кисеоника у запремини раствора која у јединицама СИ износи милиграм по литру. ХПК тест се може користити за лако утврђивање количине органских састојака у води. Најчешћа примена ХПК је у одређивању количине оксидирајућих загађивача који се налазе у површинским водама или у отпадним водама. ХПК је користан у смислу квалитета воде јер обезбеђује меру за одређивање ефекта који ће ефлуент имати на тело водопријемника ...

                                               

Mikrocistin

Mikrocistini su klasa toksina koji proizvode pojedine slatkovodne cijanobakterije; prvenstveno Microcystis aeruginosa, mada i druge Microcystis vrste, kao i članovi Planktothrix, Anabaena, Oscillatoria i Nostoc rodova. Preko 50 različitih mikrocistina je do sada otkriveno, medu kojima je najzastupljeniji Mikrocistin-LR. Hemijski, oni su ciklični heptapeptidi proizvedeni posredstvom neribozomalnih peptidnih sintaza. Mikrocistini se mogu formiratiu velikim količinama tokom cvetanja algi i predstavljaju jednu od glavnih pretnji vodi za piće i navodnjavanje, kao i životnoj sredini u celosti.

                                     

ⓘ Хемија животне средине

 • Hemija životne sredine je naučno polje koje se bavi izučavanjem hemijskih i biohemijskih fenomena koji se javljaju u prirodi. Za razliku od nje, zelena
 • Nauka o životnoj sredini je interdisciplinarno akademsko polje koje integriše fizičke, biološke i informacione nauke uključujući ekologiju, biologiju
 • Студијски програм Хемија 4 године, 240 ЕСПБ Студијски програм Биохемија 4 године, 240 ЕСПБ Студијски програм Хемија животне средине 4 године, 240 ЕСПБ
 • динамику неравнотежних процеса, физичку хемију материјала и физичку хемију у контроли и заштити животне средине На факултету се стичу дипломе: Дипломирани
 • Аналитичка хемија налази примену у форензици, биоанализи, клиничкој анализи, анализи животне средине и анализи материјала. Аналитичка хемија је била важна
 • нуклеарна хемија органска хемија неорганска хемија хемија полимера, аналитичка хемија физичка хемија теоретска хемија квантна хемија хемија животне средине
 • hazardnih supstanci. Dok se hemija životne sredine bavi prirodnim okruženjem i hemijskim zagadenjem u prirodi, zelena hemija ima za cilj umanjenje i sprečavanje
 • сировинама. Хемијска индустрија, посебно тешка, велики је загађивач животне средине Она обухвата емисију највише токсичних материја, првенствено амонијака
 • Текстилна хемија и заштита животне средине Конфекција Модни дизајн Специјалистичке студије: Текстилно инжењерство Заштита животне средине Дигитални дизајн
 • биологија, просторно планирање, екологија и заштита животне средине математика и информатика, физика и хемија Наставни план и програм за трећи циклус докторски
 • aplikacijama upotreba radioaktivnih trejsera u industriji, nauci i životnoj sredini i upotreba radijacije za modifikovanje materijala kao što su polimeri