Back

ⓘ Aldoheksoza
Aldoheksoza
                                     

ⓘ Aldoheksoza

Aldoheksoza je heksoza sa aldehidnom grupom na jednom kraju.

Aldoheksoze imaju četiri hiralna centra sa ukupno 16 mogućih aldoheksoznih stereoizomera 2 4. Od tih, samo tri se često javljaju u prirodi: D -glukoza, D -galaktoza, i D -manoza. D / L konfiguracija je bazirana na orijentaciji hidroksila u poziciji 5, i ne odnosi se na smer optičke aktivnosti.

Postoji osam D -aldoheksoza:

                                     

1. Deoksialdoheksoze

Aldoheksoze mogu da imaju jednu ili više svojih hidroksilnih grupa zamenjenih vodonicima čime se formiraju dezoksialdoheksoze. Sledeće su dobro poznati slučajevi takvih jedinjenja:

 • D-Hinovoza 6-dezoksi-D-glukoza - nadena kao deo sulfolipida SQDG.
 • L-Fukoza 6-dezoksi-L-galaktoza
 • L-Pneumoza 6-dezoksi-L-taloza
 • L-Ramnoza 6-dezoksi-L-manoza
                                     

2. Literatura

 • Robyt, John F. 1997. Essentials of Carbohydrate Chemistry 1. изд. Springer. ISBN 978-0-387-94951-2.
 • Lindhorst, Thisbe K. 2007. Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 1. изд. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-31528-4.
                                     
 • Дезоксирибоза Хексозе Кетохексозе Псикоза Фруктоза Сорбоза Тагатоза Алдохексозе Алоза Алтроза Глукоза Маноза Гулоза Идоза Галактоза Талоза Дезокси шећери
 • Dezoksiriboza Heksoze Ketoheksoze Psikoza, Fruktoza, Sorboza, Tagatoza Aldoheksoze Aloza, Altroza, Glukoza, Manoza, Guloza, Idoza, Galaktoza, Taloza Dezoksi
 • Дезоксирибоза Хексозе Кетохексозе Псикоза Фруктоза Сорбоза Тагатоза Алдохексозе Алоза Алтроза Глукоза Маноза Гулоза Идоза Галактоза Талоза Дезокси шећери
 • Дезоксирибоза Хексозе Кетохексозе Псикоза Фруктоза Сорбоза Тагатоза Алдохексозе Алоза Алтроза Глукоза Маноза Гулоза Идоза Галактоза Талоза Дезокси шећери
 • Dezoksiriboza Heksoze Ketoheksoze Psikoza, Fruktoza, Sorboza, Tagatoza Aldoheksoze Aloza, Altroza, Glukoza, Manoza, Guloza, Idoza, Galaktoza, Taloza Dezoksi
 • Дезоксирибоза Хексозе Кетохексозе Псикоза Фруктоза Сорбоза Тагатоза Алдохексозе Алоза Алтроза Глукоза Маноза Гулоза Идоза Галактоза Талоза Дезокси шећери
 • Дезоксирибоза Хексозе Кетохексозе Псикоза Фруктоза Сорбоза Тагатоза Алдохексозе Алоза Алтроза Глукоза Маноза Гулоза Идоза Галактоза Талоза Дезокси шећери
 • Dezoksiriboza Heksoze Ketoheksoze Psikoza, Fruktoza, Sorboza, Tagatoza Aldoheksoze Aloza, Altroza, Glukoza, Manoza, Guloza, Idoza, Galaktoza, Taloza Dezoksi
 • Dezoksiriboza Heksoze Ketoheksoze Psikoza, Fruktoza, Sorboza, Tagatoza Aldoheksoze Aloza, Altroza, Glukoza, Manoza, Guloza, Idoza, Galaktoza, Taloza Dezoksi
 • Dezoksiriboza Heksoze Ketoheksoze Psikoza, Fruktoza, Sorboza, Tagatoza Aldoheksoze Aloza, Altroza, Glukoza, Manoza, Guloza, Idoza, Galaktoza, Taloza Dezoksi
 • Dezoksiriboza Heksoze Ketoheksoze Psikoza, Fruktoza, Sorboza, Tagatoza Aldoheksoze Aloza, Altroza, Glukoza, Manoza, Guloza, Idoza, Galaktoza, Taloza Dezoksi

Users also searched:

...