Back

ⓘ UH-301
UH-301
                                     

ⓘ UH-301

UH-301 je lek i istraživačka hemikalija koja je u širokoj upotrebi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni antagonist 5-HT 1A receptora. On je strukturno srodan sa 8-OH-DPAT.