Back

ⓘ AL-38022A
AL-38022A
                                     

ⓘ AL-38022A

AL-38022A je derivat indazola. Ovaj lek pripada nizu sličnih lekova koji su razvijeni za potrebe naučnih istraživanja. Neki od njih imaju potencijalnu kliničku primenu. AL-38022A je potentan i selektivan agonist 5-HT 2 familije serotoninskih receptora, sa najvišim afinitetom vezivanja za 5-HT 2C tip receptora i oko 4x manjim afinitetom za 5-HT 2A i 5-HT 2B. U životinjskim studijama on potpuno zamenjuje DOM i 5-MeO-DMT.

                                     
 • Molekulska formula C13H17N3O se može odnositi na: AL - 38022A Aminofenazon
 • podesnim orudem u istraživanjima serotoninskih receptora. 5 - MeO - AMT AL - 34662 AL - 38022A Ro60 - 0175 VER - 3323 YM - 348 Leysen, D. Kelder, J. 1998 Ligands
 • studijama, što ga čini potencijalno korisnim u lečenju gojaznosti. AL - 34662 AL - 38022A Ro60 - 0175 VER - 3323 Kimura, Y Hatanaka, K Naitou, Y Maeno, K Shimada
 • na srodni 5 - HT2A tip, i neznatnim afinitetom za druge receptore. AL - 34662 AL - 38022A Ro60 - 0213 VER - 3323 YM - 348 Quarta D, Naylor CG, Stolerman IP. The serotonin
 • životinjskim studijama je utvrdeno da je on potentan anoreksik AL - 34662 AL - 38022A Ro60 - 0175 YM - 348 Knight AR, Misra A, Quirk K, Benwell K, Revell D
 • hipokampusu, hipotalamusu, i amigdali, izmedu ostalih. Agonisti A - 372, 159 AL - 38022A Aripiprazol CP - 809, 101 Fenfluramin Lisurid Lorkaserin Mesulergin MK - 212
 • 032. CS1 одржавање: Експлицитна употреба et al веза López - Rodríguez ML Morcillo MJ Fernández E et al 2003 Design and synthesis of
 • 1007 s00213 - 009 - 1702 - 5. CS1 одржавање: Експлицитна употреба et al веза Maher - Edwards G Zvartau - Hind M Hunter AJ et al 2009 Double - Blind, Controlled Phase II Study
 • terapeutska korist stimulacije 5 - HT1A receptora. Koek W Patoiseau JF Assié MB et al 1998 F 11440, a potent, selective, high efficacy 5 - HT1A receptor agonist
 • 034249. CS1 одржавање: Експлицитна употреба et al веза Spencer JP Brown JT Richardson JC et al 2004 Modulation of hippocampal excitability
 • doi: 10.1016 0014 - 2999 94 90097 - 3. CS1 одржавање: Експлицитна употреба et al веза Micheli F 2001 Lesopitron Esteve IDrugs : the Investigational
 • PMID 15249157. doi: 10.1016 j.ejphar.2004.05.033. Lovell PJ Bromidge SM Dabbs S et al 2000 A novel, potent, and selective 5 - HT 7 antagonist: