Back

ⓘ 5-HT1B receptor
5-HT1B receptor
                                     

ⓘ 5-HT1B receptor

5-HT 1B receptor deluje na CNS, gde indukuje presinaptičku inhibiciju i utiče na ponašanje. On takode ima vaskularne efekte, kao što je pulmonarna vazokonstrikcija.

Blokiranje 5-HT 1B receptora povećava broj osteoblasta, koštanu masu, i brzinu formiranja kostiju.

                                     

1. Genetika

Ovaj protein je kod ljudi kodiran HTR1B genom.

Genetička varijanta u promotorskom regionu, A-161T, je bila ispitana u pogledu inpakta na crte ličnosti, i utvrdeno je da nema uticaja.