Back

ⓘ 5-HT1A receptor
5-HT1A receptor
                                     

ⓘ 5-HT1A receptor

5-HT 1A receptor je tip 5-HT receptora za koji se vezuje endogeni neurotransmiter serotonin. On je G protein-spregnuti receptor koji je spregnut sa G i /G o i posreduje inhibitornu neurotransmisiju. Akronim HTR1A označava humani gen koji kodira ovaj receptor.

                                     

1. Distribucija

5-HT 1A receptor najšire rasprostranjen od svih 5-HT receptora. U centralnom nervnom sistemu, 5-HT 1A receptori se nalaze u cerebralnom kortesu, hipokampusu, septumu, amigdali, i rafovom jezgru u visokim koncentracijama, dok su u manjim količinama takode prisutni u bazalnoj gangliji i talamusu.

                                     

2.1. Funkcija Neuromodulacija

5-HT 1A receptorski agonisti snižavaju krvni pritisak i brzinu srca centralnim mehanizmom, indukcijom periferne vazodilaticije, i stimulacijom vagus nerva. Ti efekti su rezultat aktivacije 5-HT 1A receptora u rostralnoj ventrolateralnoj meduli. Simpatolitički antihipertenzivni lek urapidil je antagonist α 1 -adrenergičkog receptora i agonist α 2 -adrenergičkog receptora, kao i agonist 5-HT 1A receptora. Poznato je da ova zadnja osobina doprinosi njegovim sveukupnom terapeutskom dejstvu. Vazodilatacija krvnih sudova kože centralnom 5-HT 1A aktivacijom povećava toplotnu disipaciju sa organizma u okolnu sredinu, posledica čega je sniženje telesne temperature.

Aktivacija centralnih 5-HT 1A receptora inicira oslobadanje ili inhibiciju norepinefrina u zavisnosti od vrste, verovatno iz locus coeruleus regiona, što zatim dovodi do redukcije ili povišenja neuronskog tona sfinkter mišića zenice modulacijom postsinaptičkih α 2 -adrenergički receptora unutar Edinger-Vestfalnog jezgra, što dovodi do dilatacije zenica kod glodara, i kontrakcije zenica kod primata uključujući ljude.

Agonisti 5-HT 1A receptora kao što su buspiron i flesinoksan su delotvorni u olakšavanju anksioznosti i depresije. Buspiron i tandospiron su trenutno odobreni za te indikacije u mnogim zemljama. Drugi, poput gepirona, flesinoksana, flibanserina, i PRX-00023 su takode bili ispitivani, mada još uvek nisu potpuno razvijeni i odobreni. Neki od atipičnih antipsihotika kao što je aripiprazol su takode parcijalni agonisti 5-HT 1A receptora i ponekad se koriste u niskim dozama kao zamena za standardne antidepresive kao što su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina SSRI.

                                     

2.2. Funkcija Endokrinologija

Aktivacija 5-HT 1A receptora indukuje sekreciju raznih hormona medu kojima su kortizol, kortikosteron, adrenokortikotropni hormon ACTH, oksitocin, prolaktin, hormon rasta, i β-endorfin. Ovaj receptor ne utiče na sekreciju vazopresina ili renina, za razliku od 5-HT 2 receptora. Postoje indikacije da otpuštanje oksitocina doprinosi prosocijalnim, antiagresivnim i anksiolitičkim svojstvima primećenim nakon aktivacije receptora. Moguće je da sekrecija β-endorfina doprinosi antidepresivnim, anksiolitičkim, i analgetskim efektima.

                                     

3. Ligandi

Distribucija 5-HT 1A receptora u ljudskom mozgu može biti snimljena pozitronskom emisionom tomografijom koristeći radioligand WAY-100.635. Na primer, u jednoj studiji je utvrdeno povećano 5-HT 1A vezivanje kod tipa 2 dijabetesa. Jedna druga PET studija je utvrdila negativnu korelaciju izmedu stepena 5-HT 1A vezivanja u rafijevom jezgru, hipokampusu i neokorteksu, i samo-prijavljene tendencije doživljavanja duhovnih iskustava. Kad je obeležen sa tricijumom, WAY-100.635 može takode da se koristi u autoradiografiji.

                                     

4. Genetika

5-HT 1A receptor je kodiran HTR1A genom. Postoji više humanih polimorfizama vezanih za ovaj gen. Jedan pregled iz 2007. navodi 27 jednonukleotidnih polimorfizama SNP. Najviše istraženi su C-1019G rs6295, C-1018G, Ile28Val rs1799921, Arg219Leu rs1800044, i Gly22Ser rs1799920. Neki od preostalih SNP-ova su Pro16Leu, Gly272Asp, i sinonimni polimorfizam G294A rs6294. Varijante ovog gena su bile studirane u vezi sa psihijatrijskim poremećajima, ali definitivni rezultati nisu dobijeni.

                                     

5. Interakcije

Za 5-HT 1A receptor je pokazano da interaguje sa moždanim neurotrofnim faktorom BDNF, koji učestvuje u regulaciji raspoloženja i anksioznosti. Pokazano je da ostvaruje interakcije sa sfingozin-1-fosfatnim receptorom 1 S1PR 1.

                                     
  • 5 - HT2C receptor je tip 5 - HT receptor koji vezuje endogeni neurotransmiter serotonin 5 - hidroksitriptamin, 5 - HT On je G protein - spregnuti receptor GPCR
  • 5 - HT1F receptor 5 - hidroksitriptaminski serotoninski receptor 1F, HTR1F je 5 - HT1 receptor On je kodiran istoimenim humanim genom. 5 - n - Butirilokis - DMT:
  • 5 - HT6 receptor je tip 5 - HT receptora za koji se vezuje endogeni neurotransmiter serotonin 5 - hidroksitriptamin, 5 - HT On je G protein - spregnuti receptor
  • 5 - HT1D receptor 5 - hidroksitriptaminski serotoninski receptor 1D, HTR1D je 5 - HT receptor On je kodiran istoimenim genom. 5 - HT1D deluje na centralni
  • 5 - HT4 receptor 5 - hidroksitriptaminski receptor 4 je protein koji je kod ljudi kodiran HTR4 genom. Ovaj gen je član familije serotoninskih receptora
  • Serotoninski receptori takode poznati kao 5 - hidroksitriptaminski receptori ili 5 - HT receptori su grupa G protein - spregnutih receptora i ligandom - kontrolisanih
  • selektivan ligand 5 - HT1A receptor On je agonist i antagonist slab parcijalni agonist na presinaptičkim i postsinaptičkim 5 - HT1A receptorima respektivno
  • nije dospeo na tržište. On deluje kao selektivni parcijalni agonist 5 - HT1A receptor Slično drugim azapironima kao što je buspiron, revospiron proizvodi

Users also searched:

...