Back

ⓘ LPAR6
LPAR6
                                     

ⓘ LPAR6

LPAR6 je protein je protein koji je kod ljudi kodiran LPAR6 genom. LPA 6 je G protein-spregnuti receptor koji vezuje lipidni signalni molekul lizofosfatidnu kiselinu.

Protein kodiran ovim genom pripada familiji G-protein spregnutih receptora, koji su preferentno aktivirani nukleotidima adenozina i uridina.

                                     

1. Uloga u rastu/gubitku kose

Februara 2008 istraživači sa Bonskog univerziteta su objavili da su pronašli genetsku osnovu za dva oblika naslednog gubitka kose. Oni su utvrdili da gen P2RY5 uzrokuje retku, naslednu formu gubitka kose koja se naziva Hypotrichosis simplex. To je bio prvi humani receptor za koji je poznato da učestvuje u rastu kose.

                                     
  • ADP P2RY2 P2RY2 Gq 11 ATP, UTP P2RY4 P2RY4 Gi i Gq 11 UTP P2RY5 LPA6 LPAR6 Lizofosfatidna kiselina P2RY6 P2RY6 Gq 11 UDP P2RY8 P2RY8 orfan receptor
  • kiseline 4 GPR23 LPAR5 LPA5 receptor lizofosfatidne kiseline 5 GPR92 LPAR6 LPA6 receptor lizofosfatidne kiseline 6 P2RY5 S1PR1 S1P1 sfingozin - 1 - fosfatni

Users also searched:

...