Back

ⓘ Alfa-1D adrenergički receptor
Alfa-1D adrenergički receptor
                                     

ⓘ Alfa-1D adrenergički receptor

Postoje 3 tipa alfa-1 adrenergičkog receptora: alfa-1A, -1B i -1D, svi od kojih prenose signal kroz Gq/11 familiju G-proteina. Različiti podtipovi pokazuju različite oblike aktivacije. Oni aktiviraju mitogene response i regulišu rast i proliferaciju mnogih ćelija.

                                     

1. Gene

Ovaj gen kodira alfa-1D-adrenergički receptor. On je sličan genu alfa-1B adrenergičkog receptora, i se sastoji od 2 iRNK eksona i jednog velikog introna sa najmanje 20 kb.

                                     
  • Receptor je molekul proteina, ugraden u bilo membranu ili citoplazmu ćelije, za koji se jedan ili više specifičnih vrsta signalnih molekula može vezati
  • 14: rodopsinska kinaza EC 2.7.11.15: b - adrenergički - receptor kinaza EC 2.7.11.16: G protein spregnuti receptor kinaza EC 2.7.11.17: Ca2 kalmodulin - zavisna

Users also searched:

...