Back

ⓘ Alfa-1B adrenergički receptor
Alfa-1B adrenergički receptor
                                     

ⓘ Alfa-1B adrenergički receptor

Postoje 3 tipa alfa-1 adrenergičkog receptora: alfa-1A, -1B i -1D. Svi oni prenose signal kroz Gq/11 familiju G-proteina. Različiti tipovi pokazuju različite oblike aktivacije. Oni aktiviraju mitogene response i regulišu rast i proliferaciju mnogih ćelija.

                                     

1. Gen

Ovaj gen kodira alfa-1B-adrenergički receptor, koji indukuje neoplastičnu transformaciju kad se transfektira u NIH 3T3 fibroblaste i druge ćelijske linije. Iz tog razloga je ovaj normalni ćelijski gen identifikovan kao protoonkogen. On se sastoji od 2 iRNK eksona i jednog velikog introna sa najmanje 20 kb.