Back

ⓘ Bremelanotid
Bremelanotid
                                     

ⓘ Bremelanotid

Bremelanotid je jedinjenje u razvoju od strane kompanije Palatin Tehnologije za lečenje hemoragijskog udara i reperfuzijskih povreda. On funkcioniše putem aktivacije melanokortinskih receptora MC1R i MC4R, čime se moduliše inflamacija i ograničava ishemija.

On je originalno razvijen za upotrebu u lečenju impotencije, ali je ta primena privremeno prekinuta 2008, nakon što je izražena zabrinutost zbog negativne nuspojave povećanja krvnog pritiska. Trenutno, Palatin i FDA pregovaraju o mogućem nastavku kliničkih ispitivanja faze 2 koristeći novi supkutani sistem doziranja leka koji ima malo uticaja na krvni pritisak.

                                     

1. Struktura

Bremelanotid je ciklični hepta-peptidni laktamski analog melanotropina alfa-MSH koji aktivira melanokortinske receptore MC3-R i MC4-R u centralnom nervnom sistemu. Njegova aminokiselinska sekvenca je Ac-Nle- ciklo alfa-MSH-4-10. On je metabolit Melanotana II kome nedostaje C-terminalna amidna funkcionalna grupa.

                                     
  • Kosintropin  Tetrakosaktid MC3 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II MC4 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II  THIQ Antagonisti: Agutiju
  • Kosintropin  Tetrakosaktid MC3 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II MC4 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II  THIQ Antagonisti: Agutiju
  • Kosintropin  Tetrakosaktid MC3 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II MC4 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II  THIQ Antagonisti: Agutiju
  • MC1 Agonisti: alfa - MSH  Afamelanotid  Bremelanotid Melanotan II Antagonisti: Agouti signalni peptid MC2 Agonisti: ACTH  Kosintropin  Tetrakosaktid
  • Kosintropin  Tetrakosaktid MC3 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II MC4 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II  THIQ Antagonisti: Agutiju
  • Kosintropin  Tetrakosaktid MC3 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II MC4 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II  THIQ Antagonisti: Agutiju
  • Kosintropin  Tetrakosaktid MC3 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II MC4 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II  THIQ Antagonisti: Agutiju
  • Kosintropin  Tetrakosaktid MC3 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II MC4 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II  THIQ Antagonisti: Agutiju
  • Kosintropin  Tetrakosaktid MC3 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II MC4 Agonisti: alfa - MSH  Bremelanotid Melanotan II  THIQ Antagonisti: Agutiju

Users also searched:

...