Back

ⓘ Sortilin 1
Sortilin 1
                                     

ⓘ Sortilin 1

Sortilin je protein koji je kod ljudi kodiran SORT1 genom. SORT1 locus pokazuje najjaču vezu sa lipoproteinima seruma. U hepatocitima, sortilin učestvuje u presekretornog degradaciji formirajućih VLDL čestica.

Ovaj protein je multi-ligandni tip-1 receptora, koji je sličan karboksipeptidaznom Y sortirajućim receptoru kvasca Vps10 proteinu. To je transmembranski protein trans-Goldžijeve mreže TGN, koji vezuje brojne nevezane ligande koji učestvuju u širokom nizu ćelijskih procesa; medutim, njemu nedostaju tipične osobine signalnog receptora. U TGN furin posreduje aktivaciju formirane vezujuće forme proteina. Protein se sastoji od velikog luminalnog domena, transmembranskog segmenta i kratkog C-terminalnog citoplazmatičnog repa. Luminalni domen se sastoji od cisteinom-bogatog regiona sličnog sa dva corespondirajuća segmenta u kvaščevom Vps10p. Citoplazmatični rep je sličan sa odgovarajućim segmentom katjon-nezavisnog manoza 6-fosfatnog receptora, i rep takode interaguje sa VHS domenima GGA proteinima. U melanocitnim ćelijama izražavanje SORT1 gena može da bude regulisano putem MITF.

                                     
  • Kliemannel M, Schwarz E, Willnow TE, Hempstead BL, Petersen CM 2004 Sortilin is essential for proNGF - induced neuronal cell death Nature. 427 6977
  • Sortilin 1 Identifikatori Simbol SORT1 Alt. simboli Gp95, NT3 Entrez 6272 HUGO 11186 OMIM 602458 RefSeq NM 002959 UniProt Q99523 Ostali podaci Lokus Hromozom
  • enhances the degradation of NCC through a sortilin - mediated lysosomal pathway J. Am. Soc. Nephrol. 21 1 82 - 92. PMC 2799281 . PMID 19875813. doi: 10