Back

ⓘ AGTR1
AGTR1
                                     

ⓘ AGTR1

AGTR1 je angiotenzinski receptor. On ima simpatomimetičko dejstvo i reguliše sekreciju aldosterona. On je značajan efektor kontrole krvnog pritiska i zapremine u kardiovaskularnom sistemu. Antagonisti angiotenzin II receptora su lekovi za hipertenziju, dijabetesnu nefropatiju i srčanu insuficijenciju. AGTR1 je najbolje istraženi angiotenzinski receptor.

                                     

1. Mehanizam

Angiotenzinski receptori se aktiviraju vazokonstriktivnim peptidom angiotenzin II. Aktivirani receptor se spreže sa G q/11, aktivira fosfolipazu C i povišava koncentraciju citosolnog Ca 2+, čime se zatim inicira ćelijski respons kao što je stimulacija proteinske kinaze C. Aktivirani receptor takode inhibira adenilat ciklazu i razne tirozinske kinaze.