Back

ⓘ Lorglumid
Lorglumid
                                     

ⓘ Lorglumid

Lorglumid je lek koji inhibira gastrointestinalnu motilnost i redukuje želudačnu sekreciju. On deluje kao holecistokininski antagonist, koji je u znatnoj meri selektivan za CCK A tip receptora. Smatralo se da on može da služi kao potencijalni lek za niz gastrointestinalnih problema, medu kojima su čir na dvanaestopalačnom crevu, upalna bolest creva, dispepsija, konstipacija i pankreatitis, kao i neke forme raka, ali su ispitivanja na životinjama i ljudima proizvela nedosledne rezultate i jasna terapeutska uloga nije uspostavljena. On je u širokoj upotrebi u naučnim istraživanjima.

                                     
 • redukuje želudačnu sekreciju. Mada stariji selektivni CCKA antagonisti poput lorglumida i devazepida nisu dospeli do kliničkih upotrebe, deksloksiglumid se istražuje
 • selektivni za jedan ili drugi receptor. Selektivni CCKA antagonisti kao što su lorglumid i devazepid su bili razvijeni za lečenje čira na želucu, i ograničavanje
 • CCKA agonist, IC50 3.7nM, 1200x selektivnist u odnosu na CCKB. Proglumid Lorglumid Devazepid Deksloksiglumid Asperlicin SR - 27897 IQM - 95333 JNJ - 17156516 Holecistokininski
 • Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 
 • Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 
 • Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 
 • Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 
 • Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 
 • Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 
 • Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 
 • Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 
 • Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4