Back

ⓘ Deksloksiglumid
Deksloksiglumid
                                     

ⓘ Deksloksiglumid

Deksloksiglumid je lek koji deluje kao holecistokininski antagonist, koji je selektivan za CCK A tip receptora. On inhibira gastrointestinalnu motilnost i redukuje želudačnu sekreciju. Mada stariji selektivni CCK A antagonisti poput lorglumida i devazepida nisu dospeli do kliničkih upotrebe, deksloksiglumid se istražuje kao potencijalni lek za niz gastrointestinalnih problema, medu kojima je upalna bolest creva, dispepsija, konstipacija i pankreatitis.

                                     
  • CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid 
  • CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid 
  • CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid 
  • CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid 
  • CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid 
  • CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid 
  • CCK - 4 Antagonisti: Asperlicin  Proglumid  Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid 

Users also searched:

...