Back

ⓘ Proglumid
Proglumid
                                     

ⓘ Proglumid

Proglumid je lek koji inhibira gastrointestinalnu motilnost i redukuje želudačnu sekreciju. On deluje kao holecistokininski antagonist, koji blokira oba tipa receptora, CCK A i CCK B. On se uglavnom koristi za lečenje čireva na dvanaestopalačnom crevu, mada je u znatnoj meri bio zamenjen novijim lekovima za tu namenu.

Interesantna nuspojava proglumida je da uvećava analgeziju proizvedenu opioidnim lekovima, i da može da spreči ili čak preokrene razvoj tolerancije na opioidne lekove. To ga čini korisnim pomoćnim tretmanom za upotrebu zajedno sa opioidnim lekovima u lečenju hroničnih bolnih oboljenja kao što je rak, gde opioidni analgetici mogu da budu neophodni tokom dužih perioda, i razvoj tolerancije redukuje kliničku efikasnost tih lekova.

Za proglumid je takode bilo pokazano da deluje kao δ-opioidni agonist, što može da doprinese njegovom analgetskom dejstvu.

                                     
  • Antagonisti: Asperlicin  Proglumid Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid CI - 988
  • Antagonisti: Asperlicin  Proglumid Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid CI - 988
  • Antagonisti: Asperlicin  Proglumid Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid CI - 988
  • Antagonisti: Asperlicin  Proglumid Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid CI - 988
  • Antagonisti: Asperlicin  Proglumid Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid CI - 988
  • Antagonisti: Asperlicin  Proglumid Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid CI - 988
  • Antagonisti: Asperlicin  Proglumid Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid CI - 988
  • Antagonisti: Asperlicin  Proglumid Lorglumid  Devazepid  Deksloksiglumid CCKB Agonisti: Holecistokinin  CCK - 4  Gastrin Antagonisti: Proglumid CI - 988

Users also searched:

...