Back

ⓘ DPI-287
DPI-287
                                     

ⓘ DPI-287

DPI-287 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je visoko selektivni agonist δ-opioidnog receptora, koji uzrokuje konvulzije u manjoj meri nego drugi članovi ove familije. On ima antidepresivno dejstvo.

                                     
  • Mitraginin  Pericin  ψ - Akuamigin Difenilmetilpiperazini BW373U86  DPI - 221  DPI - 287 DPI - 3290  SNC - 80 Opioidni peptidi vidi još: Opioidni neuropeptidi
  • Mitraginin  Pericin  ψ - Akuamigin Difenilmetilpiperazini BW373U86  DPI - 221  DPI - 287 DPI - 3290  SNC - 80 Opioidni peptidi vidi još: Opioidni neuropeptidi
  • Mitraginin  Pericin  ψ - Akuamigin Difenilmetilpiperazini BW373U86  DPI - 221  DPI - 287 DPI - 3290  SNC - 80 Opioidni peptidi vidi još: Opioidni neuropeptidi
  • Mitraginin  Pericin  ψ - Akuamigin Difenilmetilpiperazini BW373U86  DPI - 221  DPI - 287 DPI - 3290  SNC - 80 Opioidni peptidi vidi još: Opioidni neuropeptidi
  • Mitraginin  Pericin  ψ - Akuamigin Difenilmetilpiperazini BW373U86  DPI - 221  DPI - 287 DPI - 3290  SNC - 80 Opioidni peptidi vidi još: Opioidni neuropeptidi
  • Mitraginin  Pericin  ψ - Akuamigin Difenilmetilpiperazini BW373U86  DPI - 221  DPI - 287 DPI - 3290  SNC - 80 Opioidni peptidi vidi još: Opioidni neuropeptidi
  • Митрагинин  Перицин  ψ - Акуамигин Дифенилметилпиперазинi BW373U86  DPI - 221  DPI - 287 DPI - 3290  SNC - 80 Опиоидни пептиди види још: Опиоидни неуропептиди
  • Mitraginin  Pericin  ψ - Akuamigin Difenilmetilpiperazini BW373U86  DPI - 221  DPI - 287 DPI - 3290  SNC - 80 Opioidni peptidi vidi još: Opioidni neuropeptidi
  • Mitraginin  Pericin  ψ - Akuamigin Difenilmetilpiperazini BW373U86  DPI - 221  DPI - 287 DPI - 3290  SNC - 80 Opioidni peptidi vidi još: Opioidni neuropeptidi

Users also searched:

...