Back

ⓘ SNC-80
SNC-80
                                     

ⓘ SNC-80

SNC-80 je opioidni analgetik koji se koristi u načnim istraživanjima. On je pronaden 1994. SNC-80 je bio prvi ne-peptidni lek koji je visoko selektivni agonist δ-opioidnog receptora.

Za njega je pokazano da proizvodi analgetske, antidepresantske i anksiolitske| efekte u životinjskim studijama, ali je njegova upotrebljivost ograničena proizvodenjem konvulzija na visokim dozama, tako da se SNC-80 nema medicinsku primenu, mada je koristan lek za naučna istraživanja.