Back

ⓘ Tifluadom
Tifluadom
                                     

ⓘ Tifluadom

Tifluadom je benzodiazepinski derivat. Za razliku od većine benzodiazepina, tifluadom ne deluje kao GABA A agonist, nego je selektivni agonist κ-opioidnog receptora. Tifluadom je potentan analgetik i diuretik životinja. On je takode sedativ i stimuliše apetit.

Dok tifluadom ima više efekata koji potencijalno mogu da nadu medicinsku primenu, kao što su analgezija i stimulacija apetita, on je κ-opioidni agonist i stoga je sklon ispoljavanju nepoželjnih nuspojava kod ljudi, kao što su disforija i halucinacije. Lekovi iz ove grupe se uglavnom koriste u naučnim istraživanjima. Njegovi disforični efekti su slični drugim agonistima κ-opioidnih receptora, npr. pentazocinu i Salvia divinorum.

                                     
  • Salvinorin B i njegovi etoksimetil i fluoroetoksimetil homolozi Spiradolin Tifluadom U - 50488 U - 69593 5 - Guanidinonaltrindol Buprenorfin Norbinaltorfimin JDTic
  • SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Tapentadol  Tecodin  Tifluadom Tilidin  Tramadol  Trimebutin  U - 50, 488  U - 69, 593  Viminol  W - 18 
  • SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Tapentadol  Tecodin  Tifluadom Tilidin  Tramadol  Trimebutin  U - 50, 488  U - 69, 593  Viminol  W - 18 
  • SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Тапентадол  Тецодин  Тифлуадом Тилидин  Трамадол  Тримебутин  U - 50, 488  U - 69, 593  Виминол  W - 18 
  • SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Тапентадол  Тецодин  Тифлуадом Тилидин  Трамадол  Тримебутин  U - 50, 488  U - 69, 593  Виминол  W - 18 
  • SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Тапентадол  Тецодин  Тифлуадом Тилидин  Трамадол  Тримебутин  U - 50, 488  U - 69, 593  Виминол  W - 18 
  • SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Тапентадол  Тецодин  Тифлуадом Тилидин  Трамадол  Тримебутин  U - 50, 488  U - 69, 593  Виминол  W - 18 
  • SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Tapentadol  Tecodin  Tifluadom Tilidin  Tramadol  Trimebutin  U - 50, 488  U - 69, 593  Viminol  W - 18 
  • SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Tapentadol  Tecodin  Tifluadom Tilidin  Tramadol  Trimebutin  U - 50, 488  U - 69, 593  Viminol  W - 18 
  • SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Тапентадол  Тецодин  Тифлуадом Тилидин  Трамадол  Тримебутин  U - 50, 488  U - 69, 593  Виминол  W - 18