Back

ⓘ Salvinorin B metoksimetil etar
Salvinorin B metoksimetil etar
                                     

ⓘ Salvinorin B metoksimetil etar

Salvinorin B metoksimetil etar je semi-sintetički analog prirodnog proizvoda salvinorina A. Ovo jedinjenje koristi se u naučnim istraživanjima. On ima duže trajanje od oko 2–3 sata, u poredenju sa manje od 30 minuta salvinorina A, i povišeni afinitet i efikasnost za κ-opioidni receptor. Poput srodnog jedinjenja herkinorina, 2-metoksimetil salvinorin B se pravi od salvinorina B, koji nastaje deacetilacijom salvinorina A. Dok su oba jedinjenja, salvinorin A i salvinorin B, nadena u biljci Salvia divinorum, salvinorin A je prisutan u većim količinama.

Salvinorin B metoksimetil etar ima Ki od 0.60 nM na κ opioidnom receptoru, i oko 5x je potentniji od salvinorina A u životinjskim studijama, mada je još uvek upola manje potentatan nego jači homolog 2-etoksimetil salvinorin B.

                                     
  • Salvinorin B etoksimetil etar 2 - Etoksimetil salvinorin B 2 - EtOMe - Sal B je semi - sintetički analog prirodnog proizvoda salvinorina A. Njegova dužina