Back

ⓘ GR-89696
GR-89696
                                     

ⓘ GR-89696

GR-89696 je lek koji deluje kao visoko selektivni κ-opioidni agonist. On pokazuje selektivno dejstvo u različitim životinjskim modelima, i smatra se da je on selektivan za κ 2 tip receptora. Nedavne studije indiciraju da su GR-89696 i srodni κ 2 -selektivni agonisti korisni u sprečavanju svrabeža koji je uobičajena nuspojava konvencionalnih opioidnih analgetika, bez dodatnih nuspojava ne-selektivnih kapa agonista.

                                     
  • Bromadolin  C - 8813  Ciramadol  Dokspikomin  Enadolin  Fakseladol  GR - 89696 Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801  Ketamin 
  • Bromadolin  C - 8813  Ciramadol  Dokspikomin  Enadolin  Fakseladol  GR - 89696 Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801  Ketamin 
  • Bromadolin  C - 8813  Ciramadol  Dokspikomin  Enadolin  Fakseladol  GR - 89696 Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801  Ketamin 
  • Бромадолин  C - 8813  Цирамадол  Докспикомин  Енадолин  Факселадол  GR - 89696 Херкинорин  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801  Кетамин 
  • Bromadolin  C - 8813  Ciramadol  Dokspikomin  Enadolin  Fakseladol  GR - 89696 Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801  Ketamin 
  • Bromadolin  C - 8813  Ciramadol  Dokspikomin  Enadolin  Fakseladol  GR - 89696 Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801  Ketamin 
  • Bromadolin  C - 8813  Ciramadol  Dokspikomin  Enadolin  Fakseladol  GR - 89696 Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801  Ketamin 

Users also searched:

...