Back

ⓘ Etorfin
Etorfin
                                     

ⓘ Etorfin

Retorike je polusintetički opioid sa analgetičkom potentnošću aproksimativno 1.000-3.000 puta većom od morfina. On je bio prvi put pripremljen iz oripavina 1960, koji se generalno ne javlja u ekstraktu maka nego u "slamkama maka", i u srodnim biljkama: Papaver orientale i Papaver bracteatum. On se takode može proizvesti iz tebaina.

Etorfin se često koristi za imobilizaciju slonova i drugih velikih životinja. Etorfin je legalno dostupan samo za veterinarsku upotrebu. Diprenorfin M5050, takode poznat kao Revivon, je antagonist opioidnog receptora koji može da se koristi u proporcionalnoj količini 1.3 puta da se poništi dejstvo etorfina. Veterinarki preparat ovog leka je fatalan za ljude. Iz tog razloga paket leka uvek sadrži ljudski antidot.

Jedan od njegovih glavnih prednosti za opštu veterinarsku upotrebu je velika brzina dejstva, i što je još važnije, brzina sa kojom Revivon poništava njegove efekte. Na primer, primena alternativnih anestetika na skupim životinjama, kao što su trkački konji je vezana sa rizikom ozlede životinje dok se dejstvo anestetika gubi. Rapidno dejstvo Imobilona i Revivona omogućava povratak životinje na noge, kao i sticanja svesti o njenom okruženju, u toku relativno kratkog vremenskog perioda. Time se umanjuje tendencija za panikom i brzim kretanjem dok je životinja još uvek parcijalno pod uticajem anestetika. Ove osobine čine etorfin veoma popularanim medu veterinarima.

                                     
  • Aletorfin  BU - 48  Buprenorfin  Butorfin  Ciprenorfin  Dihidroetorfin  Etorfin 18, 19 - Dehidrobuprenorfin HS - 599 N - ciklopropilmetil - noretorfin  Nepenton 
  • Aletorfin  BU - 48  Buprenorfin  Butorfin  Ciprenorfin  Dihidroetorfin  Etorfin 18, 19 - Dehidrobuprenorfin HS - 599 N - ciklopropilmetil - noretorfin  Nepenton 
  • Aletorfin  BU - 48  Buprenorfin  Butorfin  Ciprenorfin  Dihidroetorfin  Etorfin 18, 19 - Dehidrobuprenorfin HS - 599 N - ciklopropilmetil - noretorfin  Nepenton 
  • Aletorfin  BU - 48  Buprenorfin  Butorfin  Ciprenorfin  Dihidroetorfin  Etorfin 18, 19 - Dehidrobuprenorfin HS - 599 N - ciklopropilmetil - noretorfin  Nepenton 
  • Алеторфин  BU - 48  Бупренорфин  Буторфин  Ципренорфин  Дихидроеторфин  Еторфин 18, 19 - Дехидробупренорфин HS - 599 N - циклопропилметил - нореторфин  Непентон 

Users also searched:

...