Back

ⓘ Ro64-6198
Ro64-6198
                                     

ⓘ Ro64-6198

Ro64-6198 je nociceptinski lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao potentan i selektivan agonist nociceptinskog receptora, sa više od sto puta većom selektivnošću za taj receptor nego za druge opioidne receptore. On proizvodi anksiolitičke efekte u životinjskim studijama koji su ekvivalentni sa učinkom benzodiazepinskim lekovima, ali nema antikonvulzivno dejstvo i ne proizvodi bilo kakve uočljive promene ponašanja. Medutim, on utiče na kratkotrajnu memoriju, i sprečava stresom indukovanu anoreksiju. On takode ima antitusivno dejstvo, i umanjuje nagradujuće i analgetsko delovanje od morfina, mada ne sprečava razvoj zavisnosti. Bilo je pokazano da redukuje self-administraciju alkohola kod životinja i suzbija povraćaje u životinjskim modelima alkoholizma. ORL-1 agonisti možda mogu da nadu primenu u lečenju alkoholizma.

                                     
  • O - Desmetiltramadol  Fenadon  Fenciklidin  Prodilidin  Profadol  Ro64 - 6198 Salvinorin A  SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Tapentadol 
  • O - Desmetiltramadol  Fenadon  Fenciklidin  Prodilidin  Profadol  Ro64 - 6198 Salvinorin A  SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Tapentadol 
  • O - Desmetiltramadol  Fenadon  Fenciklidin  Prodilidin  Profadol  Ro64 - 6198 Salvinorin A  SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Tapentadol 
  • O - Desmetiltramadol  Fenadon  Fenciklidin  Prodilidin  Profadol  Ro64 - 6198 Salvinorin A  SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Tapentadol 
  • O - Десметилтрамадол  Фенадон  Фенциклидин  Продилидин  Профадол  Ro64 - 6198 Салвинорин A  SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Тапентадол 
  • O - Десметилтрамадол  Фенадон  Фенциклидин  Продилидин  Профадол  Ro64 - 6198 Салвинорин A  SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Тапентадол 
  • O - Desmetiltramadol  Fenadon  Fenciklidin  Prodilidin  Profadol  Ro64 - 6198 Salvinorin A  SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Tapentadol 
  • O - Desmetiltramadol  Fenadon  Fenciklidin  Prodilidin  Profadol  Ro64 - 6198 Salvinorin A  SB - 612, 111  SC - 17599  RWJ - 394, 674  TAN - 67  Tapentadol 

Users also searched:

...