Back

ⓘ JTC-801
JTC-801
                                     

ⓘ JTC-801

JTC-801 je opioidni analgetik koji se koristi u naučnim istraživanjima.

JTC-801 je selektivni antagonist nociceptinskog receptora. U hronološkom redu otkrića to je bio četvrti opioidni receptor. On je još uvek najmanje istražen. Nociceptinski receptor proizvodi kompleksne efekte koji učestvuju u mnogim procesima vezanim za bol i inflamaciju. Aktivacija ovog receptora može bilo da povisi ili umanji bol u zavisnosti od doze. Lekovi koji deluju na nociceptinski receptor mogu da imaju uticaj na dejstvo tradicionalnih analgetika kao što su inhibitori prostaglandinske sintetaze NSAID, μ-opioidne agoniste, i kanabinoide.

JTC-801 je oralno aktivni lek koji blokira nociceptinski receptor i proizvodi analgetske efekte u nizu studija na životinjama. On je posebno koristan u kontroli neuropatskog bola i alodinije vezanih za ozlede nerva.

                                     
 • Pokazano je da ima antidepresivno dejstvo u studijama na životinjama. JTC - 801 J - 113, 397 Spagnolo, B Carrà, G Fantin, M Fischetti, C Hebbes, C McDonald
 • kokaina, ali može da ima kliničku primenu u lečenju Parkinsonove bolesti. JTC - 801 SB - 612, 111 H. Kawamoto, S. Ozaki, Y. Itoh, M. Miyaji, S. Arai, H. Nakashima
 • SCH - 221, 510 SR - 16435 mešoviti mu nociceptinski parcijalni agonist JTC - 801 J - 113, 397 SB - 612, 111 SR - 16430 ORL 1 agonisti se studiraju kao tretman za
 • Fakseladol  GR - 89696  Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801 Ketamin  LPK - 26  Metofolin  MT - 45  N - Desmetilklozapin  NNC 63 - 0532 
 • Fakseladol  GR - 89696  Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801 Ketamin  LPK - 26  Metofolin  MT - 45  N - Desmetilklozapin  NNC 63 - 0532 
 • Fakseladol  GR - 89696  Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801 Ketamin  LPK - 26  Metofolin  MT - 45  N - Desmetilklozapin  NNC 63 - 0532 
 • Fakseladol  GR - 89696  Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801 Ketamin  LPK - 26  Metofolin  MT - 45  N - Desmetilklozapin  NNC 63 - 0532 
 • Fakseladol  GR - 89696  Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801 Ketamin  LPK - 26  Metofolin  MT - 45  N - Desmetilklozapin  NNC 63 - 0532 
 • Fakseladol  GR - 89696  Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801 Ketamin  LPK - 26  Metofolin  MT - 45  N - Desmetilklozapin  NNC 63 - 0532 
 • Fakseladol  GR - 89696  Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801 Ketamin  LPK - 26  Metofolin  MT - 45  N - Desmetilklozapin  NNC 63 - 0532 
 • Fakseladol  GR - 89696  Herkinorin  ICI - 199, 441  ICI - 204, 448  J - 113, 397  JTC - 801 Ketamin  LPK - 26  Metofolin  MT - 45  N - Desmetilklozapin  NNC 63 - 0532