Back

ⓘ Alaproklat
Alaproklat
                                     

ⓘ Alaproklat

Alaproklat je psihoaktivni lek i istraživačka hemikalija koja je bila u razvoju kao antidepresiv od strane švedske farmaceutske kompanije Astra AB tokom 1970-ih. On deluje kao selektivni inhibitor preuzimanja serotonina, i zajedno sa zimelidinom i indalpinom, je bio jedan od prvih lekova iz te klase. Njegov razvoj je prekinut kao posledica hepatotoksičnosti u studijama na glodarima. Utvrdeno je da deluje kao nekompetitivni NMDA antagonist, ali da nije selektivan poput fenciklidina.