Back

ⓘ BD-1047
BD-1047
                                     

ⓘ BD-1047

BD-1047 je antagonist sigma receptora koji je selektivan za σ 1 tip. Istraživanja na životinjama su pokazala da ovaj ligand potencijalno može da nade primernu kao antipsihotik i u lečenju neuropatskog bola.

                                     
 • BD - 1008 je antagonist sigma receptora, koji blokira efekte kokaina u studijama na životinjama. On potencijalno može da bude koristan u razvoju antidota
 • BD - 1063 je antagonist sigma receptora koji je selektivan za σ1 tip. On blokira MDMA efekte u studijama na životinjama, i umanjuje unos alkohola u modelima
 • tip PRE - 084: selektivan za σ1 tip SA 4503 Siramesin BD - 1008 BD - 1047 selektivni σ1 antagonist BD - 1063 BMY - 14802 CM156: 3 - 4 - 4 - cikloheksilpiperazin - 1
 • 4 273 - 9. PMID 7647769. doi: 10.1111 j.1365 - 2826.1995.tb00757.x. White BD Dean RG, Edwards GL, Martin RJ 1994 Type II corticosteroid receptor stimulation
 • Racemorfan morfanol UMB - 23 UMB - 82 Antagonisti: 3 - PPP AC - 927 BD - 1008 BD - 1031 BD - 1047 BD - 1060 BD - 1063 BD - 1067 BMY - 14802 BMS - 181100 CM - 156 Dup - 734 E - 5842 E - 52862
 • Racemorfan morfanol UMB - 23 UMB - 82 Antagonisti: 3 - PPP AC - 927 BD - 1008 BD - 1031 BD - 1047 BD - 1060 BD - 1063 BD - 1067 BMY - 14802 BMS - 181100 CM - 156 Dup - 734 E - 5842 E - 52862
 • Racemorfan morfanol UMB - 23 UMB - 82 Antagonisti: 3 - PPP AC - 927 BD - 1008 BD - 1031 BD - 1047 BD - 1060 BD - 1063 BD - 1067 BMY - 14802 BMS - 181100 CM - 156 Dup - 734 E - 5842 E - 52862
 • Racemorfan morfanol UMB - 23 UMB - 82 Antagonisti: 3 - PPP AC - 927 BD - 1008 BD - 1031 BD - 1047 BD - 1060 BD - 1063 BD - 1067 BMY - 14802 BMS - 181100 CM - 156 Dup - 734 E - 5842 E - 52862
 • Racemorfan morfanol UMB - 23 UMB - 82 Antagonisti: 3 - PPP AC - 927 BD - 1008 BD - 1031 BD - 1047 BD - 1060 BD - 1063 BD - 1067 BMY - 14802 BMS - 181100 CM - 156 Dup - 734 E - 5842 E - 52862
 • Racemorfan morfanol UMB - 23 UMB - 82 Antagonisti: 3 - PPP AC - 927 BD - 1008 BD - 1031 BD - 1047 BD - 1060 BD - 1063 BD - 1067 BMY - 14802 BMS - 181100 CM - 156 Dup - 734 E - 5842 E - 52862
 • Racemorfan morfanol UMB - 23 UMB - 82 Antagonisti: 3 - PPP AC - 927 BD - 1008 BD - 1031 BD - 1047 BD - 1060 BD - 1063 BD - 1067 BMY - 14802 BMS - 181100 CM - 156 Dup - 734 E - 5842 E - 52862
 • Racemorfan morfanol UMB - 23 UMB - 82 Antagonisti: 3 - PPP AC - 927 BD - 1008 BD - 1031 BD - 1047 BD - 1060 BD - 1063 BD - 1067 BMY - 14802 BMS - 181100 CM - 156 Dup - 734 E - 5842 E - 52862