Back

ⓘ Hemijska struktura
Hemijska struktura
                                     

ⓘ Hemijska struktura

Hemijska struktura obuhvata geometriju molekula, elektronsku strukturu i kristalnu strukturu molekula. Geometrija molekula se odnosi na prostorni aranžman atoma u molekulu i hemijske veze koje spajaju atome. Geometrija molekula može da ide od veoma jednostavne, kao što je kod diatomskog molekula, kiseonika ili azota, do veoma kompleksne, kao kod proteina ili DNK molekula.Geometrija molekula se može grubo prikazati koristeći strukturne formule. Elektronska struktura opisuje okupiranost molekulskih orbitala.

                                     

1. Determinacija strukture

Determinacija strukture u hemiji je proces odredivanja hemijske strukture molekula. Krajnji rezultat tog procesa je odredivanje koordinata atoma u molekulu. Metodi kojima se odreduje struktura molekula obuhvataju spektroskopiju, kao što je nuklearna magnetna rezonancija NMR, infracrvena spejtroskopija i Ramanova spektroskopija, elektronska mikroskopija, i kristalografija X-zracima difrakcija X-zraka. Kristalografija može da proizvede tri-dimenzionalne modele na rezoluciji atomske-skale, dokle god su kristali dostupni, jer su za difrakciju X-zraka neophodne brojne kopije studiranog molekula, koje takode moraju da budu orijentisane na ureden način.