Back

ⓘ Категорија:Хемијска номенклатура
                                               

Хемијска формула

Хемијска формула или молекулска формула је формула која показује врсту и број атома који чине неки молекул. Молекулске формуле су ознаке хемијских једињења, облик приказивања њихових молекула; поред квалитативног састава, оне показују и квантитативни однос атома који сачињавају молекул хемијског једињења. Формуле се изражавају хемијским знацима; нпр. молекул хемијског једињења воде састављен је од два атома водоника и једног атома кисеоник, па је молекулска формула воде H 2 O. Поред тога, молекулске формуле, на основу познатих атомских маса и валентности, показују однос маса атома који изг ...

                                               

Analog prelaznog stanja

Analozi prelaznog stanja, su hemijska jedinjenja sa hemijskom strukturom koja podseća na prelazno stanje molekula supstrata u enzimski katalizovanoj hemijskoj reakciji. Enzimi formiraju interakcije sa supstratom putem naprezanja i distorzija, čime dovode supstrat do tranzicionog stanja. Analozi tranzicionog stanja se mogu koristiti kao inhibitori enzimski katalizovanih reakcija pošto oni blokiraju aktivno mesto enzima. Iz teorije proističe da bi enzimski inhibitori koji podsećaju na strukture prelaznog stanja trebalo da se čvršće vezuju za enzim nego sam supstrat. Primeri inhibitora koji s ...

                                               

ChEBI

Hemijski entitet sa biološkim značajem je baza podataka i ontologija molekulskih entiteta za fokusom na mala hemijska jedinjenja. Ta jedinjenja su bilo prirodni ili sintetički proizvodi koji se koriste za pravljenje promena u procesima živih organizama. Molekuli koji su direktno kodirani genomom, kao što su nukleinske kiseline, proteini i peptidi izvedeni iz proteina proteolitičkim razlaganjem, se po pravilu ne unose u ChEBI.

                                               

Funkcijski analog

Funkcijski analozi, su jedinjenja koja imaju slične fizičke, hemijske, biohemijske, ili farmakolološke osobine. Primer funkcijskih analoga su morfin i heroin. Funkcijski analozi ne moraju da imaju slične hemijske strukture, drugim rečima oni ne moraju da budu strukturni analozi. Primeri su klase lekova koji imaju sličan mehanizam akcije.

                                               

Geminalni

U hemiji, termin geminalni označava odnos izmedu dve funkcionalne grupe koje su vezane za isti atom. Prefiks gem se primenjuje u hemijskim imenima za označavanje ovog odnosa, npr. gem -dibromid. Sledići primer pokazuje konverziju cikloheksil metil ketona do gem -dihlorida putem reakcije sa fosfor pentahloridom. Ovaj gem -dihlorid se zatim može koristiti za sintezu alkina. Termin se često koristi u NMR spektroskopiji, jer je odnos izmedu atoma važan za odredivanje veličine konstanti sprezanja. Srodni termin vicinalni označava odnos izmedu dve funkcionalne grupe koje su vezane za susedne atome.

                                               

Hanč-Vidmanova nomenklatura

Hanč-Vidmanova nomenklatura je tip sistematske hemijske nomenklature koja se koristi za imenovanje heterocikličnih nerazgranatih struktura koje imaju do deset članova prstena. Neka od uobičajenih heterocikličnih jedinjenja su zadržala imena koja ne slede Hanč-Vidmanov šablon. Hanč-Vidmanova nomenklatura je nazvana po nemačkom hemičaru Arturu Hanču i švedskom hemičaru Oskaru Vidmanu, koji su nezavisno predložili slične metode za sistematsko imenovanje heterocikličnih jedinjenja 1887 i 1888 godine respektivno. Njom se formira osnova mnogih uobičajenih hemijskih imena, kao što su dioksin i be ...

                                     

ⓘ Хемијска номенклатура

 • IUPAC номенклатура је подељена по књигама зависности од области коју покрива: Опште Принципи хемијске номенклатуре Златна књига хемијска терминологија
 • Хемијска формула или молекулска формула је формула која показује врсту и број атома који чине неки молекул. Молекулске формуле су ознаке хемијских једињења
 • циљ има напредак хемијских дисциплина. IUPAC је најпризнатији на пољу постављања стандарда у именовању једињења IUPAC номенклатура Идеја о потреби
 • Номенклатура се односи на начин давања јединствених имена. Може бити: IUPAC номенклатура - релевантна номенклатура у хемији, даје стандарде у именовању
 • Internacionalni hemijski identifikator InChI je tekstualni identifikator hemijskih supstanci. On je dizajniran da bude standard kodiranja molekulske
 • U hemijskoj nomenklaturi preferentno IUPAC ime engl. preferred IUPAC name - PIN je jedinstveno ime, dato hemijskoj supstanci i preferentno medu mogućim
 • увек није имао име када је IUPAC - ова Црвена књига објављена, а његова хемијска својства још увек нису експериментално позната. Халкогени енгл. Chalcogens
 • Hanč - Vidmanova nomenklatura prošireni Hanč - Vidmanov sistem je tip sistematske hemijske nomenklature koja se koristi za imenovanje heterocikličnih nerazgranatih
 • Cahn - Ingold - Prelog чешће називана CIP систем, CIP конвенције или CIP номенклатура представљају низ конвенција које се користе примарно у органској хемији
 • U hemiji, strukturni analog, takode poznat kao hemijski analog ili jednostavno analog, je jedinjenje koje ima sličnu strukturu sa nekim drugim jedinjenjem
 • molekularnu biologiju objavljuje standarde za biohemijsku nomenklaturu uključujući nomenklaturu enzima. Ova organizacija u nekim slučajevima radi zajedno