Back

ⓘ Proton-indicirajući G protein-spregnuti receptori
Proton-indicirajući G protein-spregnuti receptori
                                     

ⓘ Proton-indicirajući G protein-spregnuti receptori

Proton-indicirajući G protein-spregnuti receptori su koji reaguju na nizak pH. U ove receptore se ubrajaju G2A, GPR4, OGR1 i TDAG8. Ovi G protein spregnuti receptori se aktivatiraju kad ekstracelularni pH padne u opseg od 6.4-6.8. Funkcionalna uloga senzitivnosti na nizak pH proton-indicirajući G protein-spregnuti receptora se proučava u nekoliko vrsta tkiva u kojima ćelije odgovaraju na takve uslove, kao što su kosti i tkiva sa zapaljem. Četiri poznata proton-indicirajuća G protein-spregnuta receptora pripadaju klasi A receptora u potfamiliji A15.

                                     

1. Nocicepcija

Senzacija bola može da bude inicirana nociceptorskim ćelijama koje deluju kao senzorni neuroni. Neki nociceptori odgovaraju na nizak pH i pH-senzitivni amilorid-senzitivni katjonski kanal 3 je bio opisan kao modulator kiselinom-indukovane senzacije bola. Medutim, rezultati istraživanja na ACCN3 genskim nokaut miševima sugestiraju da ti kanali nisu dovoljni za potpunu kiselinom-indukovanu senzaciju bola. Za proton-indicirajuće G protein-spregnute receptore je bilo pokazano da su izraženi u neuronima malog prečnika koji su odgovorni za nocicepciju.