Back

ⓘ Retinalni G protein spregnuti receptor
Retinalni G protein spregnuti receptor
                                     

ⓘ Retinalni G protein spregnuti receptor

Retinalni G protein spregnuti receptor je protein koji je kod čoveka kodiran RGR genom.

{{PBB_Summary | section_title = | summary_text = Defekti ovog gena su uzrok retinitis pigmentose. Oni mogu da se ispolje kao autosomalna recesivna ili dominantna retinitis pigmentosa arRP i adRP, respektivno. Ovaj gen je član familije rodopsinu-sličnih receptora GPCR. Poput drugih opsina koji vezuju retinaldehid, on sadrži konzervirani lizin u svom sedmom transmembranskom domenu. Za ovaj protein se smatra da dejstvuje kao fotoizomeraza koja katalizuje konverziju sve-trans-retinala u 11-cis-retinal, slično retinohromu kod beskičmenjaka. Reverzna izomerizacija rodopsina se odvija u retinalnim fotoreceptorskim ćelijama. Ovaj protein je ekskluzivno izražen u tkivima koja su susedna retinalnim fotoreceptorskim ćelijama i retinalnom pigmentnom epitelu. Alternativno splajsovanje rezultuje u višestrukim transkriptnim varijantama koje kodiraju različite isoforme.

                                     
  • Retinalni hromofor je kovalentno za protein putem protonasane Šifove baze. Dok su 7 - transmembranski proteini većinom G protein spregnuti receptori koji
  • dogadaje u percepciji svetlosti. Rodopsini pripadaju familiji G - protein spregnutih receptora i ekstremno su senzitivni na svetlost, što omogućava vid u slabo - osvetljenoj

Users also searched:

...