Back

ⓘ Tahikininski receptor
                                     

ⓘ Tahikininski receptor

Tahikininski receptori pripadaju familiji G protein spregnutih receptora. Njihovi endogeni ligandi su tahikinini. Poznata su tri tahikininska receptora kod sisara: NK 1, NK 2 i NK 3. Ovi receptori uzrokuju aktivaciju fosfolipaze C, i produkciju inozitol trifosfata.

                                     

1. Spoljašnje veze

  • "Tachykinin Receptors”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.
  • Tachykinin+Receptor на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
                                     
  • Endogeni receptor supstance P je neurokininski 1 receptor NK1 - receptor NK1R On pripada familiji tahikininskih receptora G protein - spregnutih receptora Li
  • Neurokinin B je tahikininski peptid. On je naden u visokim koncentracijama kod trudnih žena koje boluju od pre - eklampsije. On može biti vezan za molekul
  • smatra da funkcionišu kao neurotransmiteri koji interaguju sa nervnim receptorima i ćelijama glatkih mišića. Za njih je poznato da indukuju promene ponašanja
  • Neurokinin A ranije poznat kao supstanca K je član tahikininske familije neuropeptidnih neurotransmitera. On nastaje iz istog preprotahikinin A gena
  • Fisalaemin je tahikininski peptid dobijen iz Physalaemus žaba. On je blisko srodan sa supstancom P. Njegova struktura je prvi put utvrdena 1964. Poput
  • сварене хране фецеса Како се ректални зидови шире пуњењем, активирају се рецептори који се налазе у његовом зиду, и сигнализирају мозгу преко аферентних

Users also searched:

...