Back

ⓘ Tamoksifen
Tamoksifen
                                     

ⓘ Tamoksifen

Tamoksifen je antagonist estrogenskog receptora u tkivu dojki putem njegovog aktivnog metabolita, hidroksitamoksifena. U drugim tkivima kao što je endometrijum, on dejstvuje kao agonist, iz kog razloga se tamoksifen može karakterisati kao mešoviti agonist/antagonist. On se koristi kao standardna endokrina terapija za hormonski receptor-pozitivni rani rak dojke kod pre-menopoznih žena, kao alternativa inhibitorima aromatoze.

Nekim ćelijama raka dojke ze neophodan estrogen za rast. Estrogen se vezuje za i aktivira estrogenski receptor tih ćelija. Tamoksifen se metabolizuje u jedinjenja koja se takode vezuju za estrogenski receptor, ali ga ne aktiviraju. Zbog tog kompetitivnog antagonizma, tamoksifen deluje kao slomljeni ključ u bravi koji sprečava ulaz drugih ključeva, i time se sprečava vezivanje estrogena za receptor. Na taj način se blokira rast raka dojke.

Tamoksifen je otkriven u kompaniji ICI Farmaceutikal sada AstraZeneca i prodaje se pod imenima Nolvadex, Istubal, i Valodex. Medutim, ovaj lek je i pre isteka patenta bio, i još uvek jeste, široko poznat po svom generičkom imenu "tamoksifen".

                                     

1. Lečenje raka dojke

Tamoksifen se koristi za lečenje ranog i razvijenog ER+ estrogenski receptor pozitivnog raka dojke kod pre- i post-menopauznih žena. Pored toga, on se često koristi u hormonskom lečenju raka dojke muškaraca. On je takode odobren od strane FDA za prevenciju raka dojke kod žena sa rizikom razvijanja bolesti. On je još bio odobren za redukciju kontralateralnog nasuprot dojke karcinoma.

Komparativne studije

Velika STAR klinička studija iz 2006. je došla do zaključka da je raloksifen jednako efektivan u umanjenju učestalosti raka dojke, ali da je nakon u proseku 4-godine praćenja bilo 36% manje raka materice i 29% manje ugrušavanja krvi kod žena koje su uzimale raloksifen nego kod žena na tamoksifenu, mada ove razlike nisu statistički značajne.

                                     
  • Hormonski lekovi megestrol medroksiprogesteron goserelin triptorelin tamoksifen flutamid nilutamid bikalutamid anastrozol letrozol eksemestan Ostali najnoviji
  • Hormonski lekovi megestrol medroksiprogesteron goserelin triptorelin tamoksifen flutamid nilutamid bikalutamid anastrozol letrozol eksemestan Ostali najnoviji
  • Hormonski lekovi megestrol medroksiprogesteron goserelin triptorelin tamoksifen flutamid nilutamid bikalutamid anastrozol letrozol eksemestan Ostali najnoviji
  • Fenotiazini 2 - Trifluorometilni analozi Ranitidin Sulindak sulfide Tamoksifen Tiobenzamid Ksanomelin Tioureja Hlorpromazin Imipramin Simbol označava
  • fluorouracilom i katkada doksorubicin Oktreotid može olakšati simptome, a tamoksifen interferon alfa i eflornitin mogu smanjiti rast tumora. Fenotiazin, cimetidin
  • Hormonski lekovi megestrol medroksiprogesteron goserelin triptorelin tamoksifen flutamid nilutamid bikalutamid anastrozol letrozol eksemestan Ostali najnoviji
  • Хормонски лекови мегестрол медроксипрогестерон госерелин трипторелин тамоксифен флутамид нилутамид бикалутамид анастрозол летрозол ексеместан
  • примењених антидепресива може бити повезане са промењеном активношћу тамоксифена Антидепресиви код онколошких болесника могу помоћи и у ублажавању нежељених

Users also searched:

...