Back

ⓘ Резервати природе Србије
Резервати природе Србије
                                     

ⓘ Резервати природе Србије

Резервати природе су подручја са специфичним природним одликама који представљају очуване, јединствене, ретке, ендемореликтне и посебне целине, заштићене законом. Резерват природе може бити строги или специјални. Строги резервати су намењени искључиво очувању природног фонда и научно-истраживачком раду и посматрању. Специјални резервати имају неизмењени и добро очуван екосистем у којем је човеков утицај сведен на минимум, на основу намене могу се издвојити хидролошки, орнитолошки, геолошки, ихтиолошки, палеонтолошки и др.

                                     

1. Резервати природе у Србији

У Србији је издвојено и законом заштићено око 75 резервата, највише специјалних и строгих, а значајан део односи се и на научно-истраживачке и опште. Следи списак резервата на основу поделе.

                                     

1.1. Резервати природе у Србији Специјални резервати природе

 • Јерма
 • Горње Подунавље
 • Сува планина
 • Пашњаци велике дропље
 • Окањ бара
 • Селевењске пустаре
 • Багремара
 • Брзанско Моравиште
 • Увац
 • Краљевац
 • Слано Копово
 • Засавица
 • Ковиљско-петроварадински рит
 • Тителски брег
 • Обедска бара
 • Делиблатска пешчара
 • Царска бара
 • Клисура реке Трешњице
 • Карађорђево
 • Лудашко језеро
 • Јелашничка клисура
 • Гоч
                                     

1.2. Резервати природе у Србији Строги природни резервати

 • Каљавица
 • Равништа
 • Црна река
 • Клисура реке Суваје
 • Каленић
 • Рађеновци
 • Шума сребрне липе
 • Јасенова глава
 • Мајзецова башта
 • Хајдучка чесма - лужњак и граб
 • Ритске шуме на Мачковом спруду
 • Стара Вратична
 • Брезовица
 • Зеленичје
 • Брезна
 • Врх Жељина - Плочка чука
 • Бусовата
 • Забалац
 • Чалачки поток
 • Ртањ
 • Винична
 • Мустафа
 • Паљевине
 • Омољичка ада
 • Варош
 • Клисура реке Ресаве
 • Кожњар
 • Рашковица
 • Кукавица
 • Тесне јаруге
 • Велики Штурац
 • Фељешана
 • Парк шума Рибница
 • Зеленика 1
 • Газиместан
 • Изнад Таталије
 • Јарешник
 • Велика плећ - Вражји вир
 • Гутавица
 • Поглед
 • Маја Ропс


                                     
 • околини узгој кукуруза, пшенице, сунцокрета, јабука и винове лозе. Резервати природе Србије Мала енциклопедија Просвета 3 изд. Београд: Просвета. 1985.
 • Специјални резерват природе Карађорђево представља очувани ритски комплекс, који се већим делом налази у плавној зони Дунавa, на његовом средњем току кроз
 • паркови Србије Паркови природе Србије Резервати природе Србије Списак локалитета Светске баштине у Србији Седам српских чуда Закон о заштити природе члан
 • парк природе резерват природе резерват биосфере споменик природе заштићено станиште меморијални природни споменик Завод за заштиту природе Србије Списак
 • Специјални резерват природе Селевењске пустаре је смештен између места Бачки Виногради и Хоргош на крајњем северу Србије Резерват чини 10 подручја
 • Потковица и виши део терена купинске греде такозвано Копито Специјални резерват природе Обедска бара се простире на површини од 9820 хектара, а заштитна зона
 • природе ближе се утврђују актом о проглашењу заштићеног подручја. На простору Републике Србије налази се 13 паркова природе Паркови природе Србије Заштићено
 • САПК 6 79 Споменик природе Списак заштићених природних добара на Косову и Метохији Портал Србија Завод за заштиту природе Србије Министарство животне
 • Велика дропља Резервати природе у Војводини 2016. године јато дропљи је бројало 11 јединки и то је уједно целокупна преживела популација у Србији непубликован

Users also searched:

...