Back

ⓘ Trag amin-asocirani receptor
                                     

ⓘ Trag amin-asocirani receptor

Trag amin-asocirani receptor, skraćeno TAAR, a isto tako poznati kao trag aminski receptori, skraćeno TAR ili TA, su klasa G protein-spregnutih receptora identifikovanih 2001. godine.

Ovim receptorima je posvećena znatna doza pažnje na akademskim institucijama i u farmaceutskoj industriji jer se smatra da su endogeni receptori za trag amine, metaboličke derivate klasičnih biohenih amina i psihostimulanas amfetamina i metamfetamina.

Utvrdeno je 2004. godine da je kod sisara TAAR1 verovatno receptor za tironamine, dekarboksilisane i dejodirane metabolite tiroidnih hormona, dok su mišji mTAAR2 - mTAAR9 receptori najverovatnije mirisni receptori za volatilne amine.

                                     

1. TAAR receptori

Lista TAAR receptora pojedinih genoma sisara:

  • Žaba - 3 gena i 0 pseudogena
  • Čovek - 7 gena i 2 pseudogena TAAR4P, TAAR7P
  • Oryzias latipes - 25 gena i 1 pseudogen
  • Miš - 15 gena i 1 pseudogen
  • Šimpanza - 3 gena i 6 pseudogena
  • Gasterosteus aculeatus - 25 gena i 1 pseudogen
  • Pacov - 17 gena i 2 pseudogena
  • Zebrica - 112 gena i 4 pseudogena