Back

ⓘ Histaminski receptor
                                     

ⓘ Histaminski receptor

Postoji nekoliko splajsnih varijanti H 3 receptora koje su prisutne u raznim vrstama. Mada su svi ovi receptori 7-transmembranski G protein spregnuti receptori, H 1 i H 2 se znatno razlikuju od H 3 i H 4 u njihovim aktivnostima. H 1 izaziva povišenje PIP 2 hidrolize, H2 stimuliše sekreciju gastrične kiseline, i H3 posreduje povratnu inhibiciju histamina.

                                     

1. Spoljašnje veze

  • Holger Stark: Histamine Receptors, BIOTREND Reviews No. 01, November 2007
  • "Histamine Receptors”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.
  • Histaminski receptor
  • Histamine+Receptor на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH