Back

ⓘ Adenozinski receptor
Adenozinski receptor
                                     

ⓘ Adenozinski receptor

Kod ljudi postoje četiri adenozinska receptora. Svaki od njih je kodiran zasebnim genom i ima različite funkcije, mada postoje manja preklapanja. Na primer, oba, A 1 i 2A receptor imaju ulogu u srcu, gde regulišu miokardnu potrošnju kiseonika i koronarni protok krvi, dok 2A receptor ima šire antiinflamatorne efekte u celom telu. Ova dva receptora takode imaju važne uloge u mozgu, gde regulišu oslobadanje neurotransmitera poput dopamina i glutamata, dok su A 2B i A 3 receptori locirani uglavnom periferno i učestvuju u procesima kao što su inflamacija i imunski responsi.

Većina starijih hemijskih jedinjenja koja deluju na adenozinske receptore nisu selektivna. Endogeni agonist adenozin se koristi u bolnicama za tretman jake tahikardije ubrzanog kucanja srca. On usporava rad srca delujući direktno sva četiri adenozinska receptora u srčanom tkivu, kao i proizvodeći sedativni efekat delujući na A 1 i 2A receptore u mozgu. Derivati ksantina kao što je kofein i teofilin dejstvuju kao neselektivni antagonisti na A 1 i 2A receptore u srcu i mozgu, i imaju suprotan efekat od adenozina, proizvodeći stimulaciju i ubrzani rad srca. Ta jedinjenja takode deluju kao inhibitori fosfodiesteraze, čime se proizvode dodatni antiinflamatorni efekti. Oni su medicinski korisni u tretmanu oboljenja kao što je astma, ali su manje podesni za upotrebu u naučnim istraživanjima.

Noviji agonisti i antagonisti adenozinskog receptora su znatno potentniji i podtip-selektivniji. To je omogućilo ekstenzivna istraživanja efekta blokiranja ili stimulisanja individualnih pod-tipova adenozinskog receptora, i dovelo do otkrića nove generacije selektivnih lekova sa mnogobrojnim potencijalnim medicinskim upotrebama. Neka od tih jedinjenja su derivati adenozinske ili ksantinske familije, dok su ostala ligandi koji su potpuno strukturno distinktni, što otvara širok opseg mogućnosti za dalja istraživanja.

                                     

1. Spoljašnje veze

 • Adenosine+Receptors на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
 • "Adenosine Receptors”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.
                                     
 • Endotelne ćelije Poput svih histaminskih receptora H3 receptor je G protein spregnuti receptor H3 receptor je spregnut sa Gi G proteinom, tako da dovodi
 • Receptor je molekul proteina, ugraden u bilo membranu ili citoplazmu ćelije, za koji se jedan ili više specifičnih vrsta signalnih molekula može vezati
 • 5 - HT1E receptor 5 - hidroksitriptaminski serotoninski 1E receptor 5 - HT1E je visoko izraženi humani G - protein spregnuti receptor koji pripada familiji
 • Orfan receptor je receptor koji ima sličnu strukturu sa drugim identifikovanim receptorima ali čiji endogeni ligand nije još bio identifikovan. Ako je
 • Folikulostimulišući hormonski receptor ili FSH - receptor FSHR je transmembranski receptor koji interaguje sa Folikulostimulišućim hormonom FSH On je
 • Prostaciklinski receptor ili prostaglandinski I2 receptor IP1 je receptor za prostaciklin. On je član familije G - protein spregnutih receptora Prostaciklin
 • Metabotropni receptor je podtip membranskih receptora na površini ili u vezikulama eukariotskih ćelija. U nervnom sistemu neurotransmiterski receptori se mogu
 • Lizofosfolipidni receptori LPL - R su članovi familije G protein - spregnutih receptora integralnih membranskih proteina koji učestvuju u lipidnoj signalizaciji
 • Tirotropinski receptor ili TSH receptor je receptor koji odgovara na tireostimulišući hormon takode poznat kao tirotropin i stimuliše produkciju

Users also searched:

...